CJI solicită oferte pentru elaborarea ghidului de identitate vizuală a organizației (Brand Book)Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), organizație neguvernamentală care sprijină mass-media și jurnaliștii independenți, solicită oferte de prețuri de la experți independenți și/sau companii pentru elaborarea ghidului de identitate vizuală a organizației și regulile de aplicare.

Site

Ghidul elaborat ar trebui să conțină următoarele componente:

 • Fonturi (caractere) ce vor fi folosite în toate mediile de comunicare și materialele promoționale, pe online și offline
 • Layout-uri tipizate (coală cu antet, pagină Word, power point )
 • Materiale de prezentare (banner, poster, roll-up)
 • Materiale printabile (carte de vizită, pliant, agendă, carnet, mapă, calendar, certificat, diplomă, plic, invitație)
 • Materiale promoționale (pix, creion, stick de memorie, tricou, hanorac);
 • Materiale tipizate electronice (semnătură email, e-card)
 • Alte elemente a căror necesitate va fi identificată în proces de lucru.

Cerințe:

 • Experiență relevantă;
 • Responsabilitate și atitudine conștiincioasă față de angajamentele asumate;
 • Disponibilitatea de a realiza sarcina într-un timp restrâns.

Ghidul de identitate vizuală și regulile de aplicare vor fi prezentate în format ușor de utilizat de către beneficiar.

Oferta tehnică va include:

 • CV-ul candidatului;
 • Planul de lucru
 • Trei exemple de lucrări/portofoliu, care să justifice experiența în domeniu

   Oferta financiară va include:

 • Bugetul în MDL
 • Descrierea cheltuielilor detaliate aferente realizării acestui serviciu

Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii:

 • Experiența candidaților;
 • Calitatea lucrărilor executate;
 • Oferta financiară.

La analiza dosarelor, oferta tehnică va avea o pondere de 70%, iar oferta financiară – 30% din total.

Perioada contractului: octombrie – decembrie 2023

Dosarele pot fi depuse la adresa igrejdeanu@ijc.md.

Persoana de contact: Ina Grejdeanu, directoare de dezvoltare strategică CJI.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor: 25 septembrie 2023, orele 18:00.

CJI va contacta pentru detalii suplimentare doar candidații preselectați. CJI își rezervă dreptul să invite la interviu doar companiile preselectate.

 

În procesul de selecție, CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.