Contractare Servicii de Facilitare Activități de Follow-UpContractare

A.O. Asociația pentru Formare Antreprenorială și Dezvoltare (AFAD) din mun. Bălți  lansează invitația de participare la tender cu privire la contractarea prestatorilor servicii de instruire.

Achiziționarea serviciilor  are loc în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul Fundației Est Europene.

Obiectul contractului de achiziții:

Identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale în prestarea serviciilor  de facilitare  , cu tema: “ Facilitare sesiuni de Folow-Up pentru beneficiarii Centrului de Suport în Afaceri ”Business Skills Hub ” din  mun. Bălți.

Termenii de referință cu descrierea programului de instruire:

Perioada de realizare: Septembrie2023 – Ianuarie 2024

Format: offline

Timp alocat per activitate: 5 ore (academice)

Locul de desfășurare a activității: mun. Bălți, str.Kiev 75, sediul Centrului de Suport în Afaceri „Business Skills Hub”

Responsabilități:

 • Elaborarea unui concept al sesiunii privind implementarea, inclusiv agenda pentru 1 zi (5 ore academice cu prezență fizică), care să răspundă la nevoile specifice de consolidare a capacităților a grupului țintă – antreprenori din regiunea de Nord a țării.
 • Coordonarea activităților de elaborare a agendei și de facilitarea a sesiunii în relație cu obiectivele propuse şi rezultatele așteptate ale proiectului;
 • Elaborarea unui chestionar pentru participanți care să reflecte necesitățile ulterioare;
 • Elaborarea unui raport narativ de activitate în baza activității desfășurate;

Temă: Facilitare sesiuni de follow-up”

Cerințe față de tematicile incluse în agendă vor include, dar nu se vor rezuma la subiectele:

 • Facilitare activitate de follow-up în Crearea planului de afaceri pentru dezvoltarea afacerii, ca rezultat al participărilor beneficiarilor la instruiri în domeniu. Scopul sesiunii: provocări și necesități ulterioare sesizate ca rezultat al creaării planului. Next Steps.
 • Facilitare activitate de follow-up ca rezultat al creării Lanțului Valoric în domeniul ospitalității. Scopul sesiunii: provocări și necesități.

Cerinţe faţă de aplicanţi:

 • Studii  superioare;
 • Cel puţin doi ani de experienţă în domeniul în domeniul facilitării de sesiuni de instruire;
 • Cunoaşterea limbii române. Cunoaşterea limbii ruse este un avantaj.

Criterii de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;
 • Experiența relevantă în domeniul solicitat;
 • Relevanța cu domeniul sarcinii;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conţină:

 • CV-ul
 • Prezentare PPT (varianta demo)
 • Oferta tehnică, ce cuprinde o scurtă viziune asupra executării eficiente a sarcinilor
 • Ofertă financiară (costul per oră de activitate, cu toate taxele incluse).

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română și expediat la următoarea adresă: mun. Bălți, str. Kiev, 75 sau prin email la adresa:  melnicsvetlana.afad@gmail.com și businesskillshub@gmail.com  , cu mențiunea Servicii de Facilitare

Termenul limită de expediere a dosarelor este 10 septembrie, 2023.

Detalii la numărul de telefon 069099552, Svetlana Melnic.

Doar persoanele selectate vor fi contactate, dosarele incomplete nu se vor evalua.

Vă mulțumim anticipat pentru participare!