Laolaltă solicită oferte pentru elaborarea de BrandBookLaolaltă solicită oferte pentru elaborarea de BrandBook

AO „Laolalta” (LAOLALTĂ) este asociația obștească fondată în 2020 din membrii Inițiativei „Împreună Împotriva Covid-19”.   

Misiunea organizației este să contribuie la o societate implicată prin programe și proiecte care capacitează cetățenele și cetățenii în mobilizare comunitară, bună conlucrare cu autoritățile și responsabilizare reciprocă. Proiectele implementate de LAOLALTĂ contribuie la creșterea gradului de integrare, participare și implicare a persoanelor refugiate. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Asociația Obștească „Laolaltă” anunță concurs de selectare a unei companii, a unui illustrator/unei ilustratoare sau a altor experți din domeniul designului pentru elaborarea unui brandbook pentru organizație și a unui brandbook pentru un proiect. 

Obiectivul de bază a activităților care urmează a fi prestate: 

Elaborarea unui brandbook pentru organizație, care va include: 

 • completarea identității pentru Laolaltă;
 • elaborarea stilului corporativ - concept vizual-grafic care afișează filosofia, valorile și perspectivele dezvoltării brandului companiei;
 • merch-ul intern și lucrul cu tipografia;
 • machetele finale de brandbook cu toate proiectele și editabilele încărcate pe cloud-ul organizației.

Elaborarea unui brandbook pentru un proiect, care va include: 

 • elaborarea logo-ului și completarea identității pentru proiect;
 • merch-ul intern și lucrul cu tipografia;
 • macheta finală de brandbook cu toate proiectele și editabilele încărcate pe cloud-ul organizației.

Cerințe de calificare și experiența:

 • experiență în realizarea Brand Book-ului, minim 2 ani experiență;
 • personal calificat cu experiență relevantă pentru realizarea sarcinilor.

Criterii de selecție: 

 • Oferta tehnică pentru realizarea sarcinii (în formă scrisă) - 30 puncte;
 • Termenul de elaborare a brandbook-ul 30 zile - 10 puncte;
 • Portofoliul de lucrări - 20 puncte;
 • Oferta financiară 40 puncte;

Pentru participare la concurs, dosarul trebuie să conțină următoarele:

 • Prezentarea (website, pagină de social media, etc.) Companiei sau CV-ul personal (maxim 1 pagina);
 • 3 recenzii de la clienții cu care ați colaborat;
 • Documente (extras) de înregistrare a companiei - în caz de colaborare cu persoană juridică.

Transmite dosarul de aplicare până pe 03/09/2022, ora 00:00 pe adresa de email - achizitii@laolalta.md, comunicare@laolalta.md cu subiectul „Brandbook Laolaltă”