Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor de instruire „Consultant elaborare a Planului de Acțiuni 2023”Invitație la concurs
pentru achiziționarea serviciilor de instruire

Denumirea organizației contractante: Asociația Obștească “Societatea Invalizilor din Republica Moldova”

Datele de contact ale organizației contractante: tel: +373 068757734, e-mail: aosocietateainvalizilor@gmail.com

Persoana de contact: Poiană Eudochia, manageră finanțe, tel: +373 068757734, e-mail: aosocietateainvalizilor@gmail.com

Obiectul achiziției: servicii de instruire

CONTEXT:

Asociația Obștească “Societatea Invalizilor din Republica Moldova” implementează proiectul ,,Dezvoltare și sustenabilitate pentru susținerea persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova”, care este parte a proiectului ”Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina,” implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

În cadrul proiectului va fi desfășurat cursul de instruire ”Elaborarea Planului de acțiuni a Organizației pentru anul 2023”.

Instruirea va avea loc în limba română, pe parcursul a 4 zile, în luna iulie 2023. Perioada exactă va fi stabilită de către organizație, împreună cu expertul selectat.

CERINŢE DE CALIFICARE:
1) Studii în domeniul științelor socio-umane
2) Experiență de lucru în cel puțin 3 proiecte privind crearea și dezvoltarea serviciilor sociale
3) Experiență de formator în cel puțin 3 proiecte de asistență tehnică pentru OSC-uri
4) Oferta financiară

PROCEDURA DE APLICARE:
Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:
1) CV-ul actualizat, care va reflecta și datele de contact a 2 persoane de referință.
2) Oferta financiară

Pe documente se va indica data transmiterii, acestea vor fi semnate și scanate.

Documentele vor fi expediate până la data de 30 iunie 2023, or.18.00 la adresa de

e-mail: aosocietateainvalizilor@gmail.com , cu mențiunea „Consultant elaborare a Planului de Acțiuni 2023”.