Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a prestatorilor care vor oferi servicii de traducere și închirierea echipamentului de traducere în cadrul unei conferințe preconizată în luna mai 2023Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a prestatorilor care vor oferi servicii de traducere și închirierea echipamentului de traducere în cadrul unei conferințe preconizată în luna mai 2023

Această activitate are loc în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia.

Obiectivul concursului este de a identifica 2 traducători care vor presta servicii de traducere (română-engleză, engleză-română) și închirierea echipamentului pentru traducere pentru 50 persoane pe parcursul a 3 zile.

Sarcini și responsabilități:

 • Servicii de traducere simultană cu durata de 3 zile ( română-engleză, engleză-română)-2 traducători;
 • Închirierea echipamentului de traduceri pentru 50 persoane pentru 3 zile.

Cerințe specifice față de prestatori:

 • Experiență relevantă de lucru în domeniul traducerii;
 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor engleză, română (ortografie, stilistică, morfologie).
 • Cunoașterea terminologiei în domeniile: tineretului și tinerilor NEET.
 • Disponibilitatea de a presta servicii de traducere în termeni restrânși de timp.
 • Disponibilitatea de a asigura cu echipament  de traducere 50 persoane pe parcursul a 3 zile.

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

 • Pentru persoane fizice – CV actualizat cu indicarea experienței.
 •  Pentru persoane juridice – Certificat de Înregistrare sau Licență și Profilul companiei;
 • Oferta financiară, cu indicarea onorariului net pentru o zi de lucru a traducătorilor.
 • Oferta financiară pentru închirierea echipamentului de traducere cu indicarea numărului de bucăți și prețul pentru 3 zile.

Sunt acceptate ofertele separate, adică care includ doar servicii de traducere sau și/ servicii de închiriere echipament. În cazul persoanelor juridice, oferta va trebuie să fie prezentată cu TVA 0.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: corespondenta@cntm.md cu indicarea în linia de subiect ”Ofertă servicii de traducere/ închiriere echipament”.

Termen limită de expediere a dosarului: 19 martie 2023

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Întrebările privind desfășurarea concursului le puteți adresa la adresa de e-mail mihaela.frosineac@cntm.md .

ANEXA 1

CRITERIILE DE EVALUARE A EXPERTULUI/EXPERTEI

1. Experiență relevantă de lucru 25 puncte
2. Cunoașterea la nivel avansat a limbilor engleză , română (ortografie, stilistică, morfologie). 25 puncte
3. Cunoașterea terminologiei în domeniile: tineretului și tinerilor NEET 15 puncte
4. Disponibilitatea de a presta servicii de traducere în termeni restrânși de timp 10 puncte
5.Oferta financiară                   25 puncte

Acest material este realizat în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”, proiect implementat de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia.