AO Pro-Development solicită oferte de preț pentru procurarea aparatelor electrice de uz casnicArticol adaugat de: Caritas Cehia

Asociația Obștească „Pro-Development” solicită oferte de preț pentru procurarea produselor electrocasnice specificate mai jos, în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților pentru asigurarea schimbărilor durabile în sistemul de asistență socială în Republica Moldova” implementat de către Caritas Cehia (prin intermediul AO Pro-Development) în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltarea Sănătății Mintale din Praga și Caritas Cehia în Moldova și finanțat de Agenția Cehă de Dezvoltare și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Cehă.

 1. Autoritatea contractantă: AO „Pro-Development” IDNO 1017620006984.
 2. Adresa: mun. Chișinău, str. R. Williams, 10.
 3. Candidații eligibili: operatorii economici specializați în comercializarea aparatelor electrice de uz casnic.

Parametrii tehnici îi puteți acces aici: Parametri tehnici.

Companiile interesate sunt obligate să depună Oferta Comercială în Lei moldovenești (MDL) la cota 0%TVA. Prețul va include livrarea în or. Glodeni și montarea.

Cerințe/criterii de eligibilitate pentru aplicare:

 1. Minimul 3 ani de experiență în domeniu;
 2. Prezentarea certificatelor de calitate și conformitate a produselor;
 3. Termenul de livrare.

Conținutul propunerii tehnice:

Companiile interesate vor transmite dosarul cu următoarele documente:

 1. Profilul companiei;
 2. Certificatul de înregistrare a companiei;
 3. Descrierea ofertei, date și specificații tehnice despre produs;
 4. Oferta va include termenul de livrare;
 5. Certificatele de calitate și conformitatea produselor;
 6. Autorizarea producătorului de a vinde produsele.

Criteriile de evaluare a ofertelor/ de selecție:

Ofertele prezentate vor fi evaluate în baza caracteristicilor tehnice şi prin compararea preţului total cu respectarea raportului preț – calitate.

Plata pentru serviciile prestate:  

Plata va fi efectuată prin transfer bancar, în baza contractului semnat între părți. Vânzătorul se obligă să ducă marfa la destinaţie, asumîndu–şi toate riscurile şi toate cheltuielile care intervin. Transferul mărfii, riscul  formalităţilor şi cheltuielilor, se face către cumpărător, din momentul când marfa i–a fost predată la destinaţie.

Termen limită de prezentare a ofertelor este 20 decembrie 2022 ora 17.00.

Ofertele vor fi transmise pe adresa anastasia.chistol@caritas.cz cu subiectul „Ofertă furnizare electrocasnice”.

Informațiile suplimentare pot fi obținute de la adresa anastasia.chistol@caritas.cz, 069524331.

In orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, A.O. „Pro-Development” poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la A.O. „Pro-Development”.

A.O. „Pro-Development” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul  de  selectare  și  de  a  respinge  toate  ofertele  în  orice  moment  înainte  de  atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

telegram