AO Pro-Development lansează concurs pentru achiziția lucrărilor de reparație a spațiului destinat serviciului social „Locuință Protejată” din or. GlodeniArticol adaugat de: Caritas Cehia

AO Pro-Development solicit oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de renovare și accesibilizare a spațiului cu numărul cadastral 4801114.195.01, amplasată în or. Glodeni, str. Saharov, 2m în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților pentru asigurarea schimbărilor durabile în sistemul serviciilor sociale din Republica Moldova – Dezinstituționalizarea îngrijirii instituționale din Republica Moldova” implementat de către Caritas Cehia în Moldova și finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Cehă este preconizată achiziția lucrărilor de renovare și accesibilizare a Serviciului social „Locuință Protejată” din or. Glodeni. 

Dosarul de aplicare va cuprinde în conformitate cu instrucțiunea pentru ofertanți (aici link) și caietul de sarcini (aici link). 

Declarația pe propria răspundere cu privire la statutul ofertantului (aici link). 

Operatorii economici vor depune ofertele și documentele specificate la sediul AO ” Pro-Development” (mun. Chișinău, str. R. Williams, nr. 10) sau prin oficiul poștal în plic sigilat sau prin poșta electronică la adresa alexei.grajdian@caritas.cz/galina.bujor@caritas.cz. 

Informații suplimentare pot fi obținute de la: Alexei Grajdian +373 604 84 843, alexei.grajdian@caritas.cz. 

In orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, A.O. „Pro-Development” poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la A.O. „Pro-Development”. 

A.O. „Pro-Development” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul  de  selectare  și  de  a  respinge  toate  ofertele  în  orice  moment  înainte  de  atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți 

telegram