Cerere de Oferta pentru Material săditor pentru înființarea plantației forestiere de protecție, primăria NisporeniAnunț de lansare a Licitației Publice

 Global Business Acces SRL invită agenții economici interesați să depună documentația pentru participarea la licitația publică privind achiziționarea bunurilor în cadrul Programului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Suedia.

 1. Denumirea autorității contractante:Global Business Acces SRL în calitate de Administrator al Finanțării;
 2. Obiectul achiziției:Material săditor pentru înființarea plantației forestiere de protecție”.
 3. Sursa finanțării: Programul de granturi al PNUD în cadrul Programului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia.
 4. Termenii și condițiile de livrare solicitați: 30 zile calendaristice din momentul semnării contractului de execuție;
 5. Locația livrării bunurilor și serviciilor: or. Nisporeni, raion Nisporeni;
 6. Modul de formare a prețului: scutire deTVA cu drept de deducere (cota 0%).
 7. Oferta de preț urmează a fi formulată: în MDL.
 8. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 9. Criteriul de evaluare: Raportul optim între preţul și calitatea materialului săditor ofertat (vârstă, înălțime, etc.).
 10. Oferta va conține specificațiile tehnice depline solicitate conform CAIETULUI DE SARCINI
 11. Pentru a participa la concursul de achiziție, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor bunurilor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală a ofertei cu scutire de TVA cu drept de deducere (cota TVA 0%), conform:  Formularul ofertei (F1.1), și Specificaţii preț (F2.2);
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Datele de identificare ale companiei și rechizitele bancare confirmate prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Declarația aplicantului, în formă liberă, privind lipsa datoriilor la bugetul de stat în momentul depunerii documentației de participare la licitație.
 • Calendarul de livrare a materialului săditor, cu menționarea termenelor limită pentru fiecare etapă, confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Informații despre participant și lista principalelor contracte din aceeași categorie, finalizate, confirmate prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Alte documente care să demonstreze capacitatea ofertantului de executare a lucrărilor, ex: ultimul raport financiar, certificare ISO, etc.

Informații suplimentare legate de procedura de achiziție pot fi obținute la următoarele date de contact: Telefon - 079-125-786, E-mail: rescom@finantari.md, numele și prenumele persoanei responsabile: Panfilii Alexandru

 Modalitatea de depunere a ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor:  20.09.2022, ora 16.00.
 • Ofertele se depun Electronic la adresarescom@finantari.md,indicându-se în subiectul mesajului „Ofertă pentru material săditor Nisporeni_Denumirea ofertantului”. Ex: ” Ofertă pentru material săditor Nisporeni _AgropromUnited SRL”
 • Modalitatea de redactare a ofertelor: Oferta și documentele solicitate urmează a fi întocmite pe calculator, în clar, fără corectări, având număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și aplicată ștampila companiei.
 • Modalitatea de salvare a documentației de concurs: Documentele aferente dosarului se vor transmite în format .PDF ( Nu se acceptă, documente în format word, .Jpg, etc)
 • Ofertele recepționate după data și ora limită comunicată vor fi respinse, și nu vor fi analizate în procesul de evaluare.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Documentația de concurs poate fi descărcată AICI!

Articol adaugat de: Finantari.md

telegram