Concurs de selectare a unei compani pentru efectuarea lucrărilor de executare și montare a construcției modulare

Acest proiect este finanțat de UE, cofinanțat de Suedia și finanțat prin intermediul FEE.

Procurarea echipamentului este din mijloacele financiare acordate de către Fundația Est Europeană în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de incluziune a tinerilor și tinerelor NEET)”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul proiectului „Cetățeni activi. Comunități prospere”

Cadrul general

Asoсiaţia Obştească Clubul Femeilor “INSPIRAŢIE” este o organizaţie necomercială locală fondată în 2011 cu sediul în sat. Oxentea, r. Dubăsari.

Misiunea asociației este de a identifica şi a contribui la soluţionarea problemelor cu care se confruntă femeile din mediul rural prin promovarea acestor probleme pe agendele de lucru și Planul de activitate ale Autorităților Publice Locale, susținerea inițiativelor de interes social, parvenite din partea organizației noastre. Din 2016 asociația desfășoară activitate economică socială, este beneficiară a disseminării procentuale 2%.

 

Asoсiaţia Obştească Clubul Femeilor “INSPIRAŢIE” anunță concurs de selectare a companiei pentru efectuarea lucrărilor de executare și montare a unei construcții modulare, în cadrul proiectului  Contribuim la dezvoltare prin modernizare”. Detaliile tehnice se discută în prealabil.

Scopul general al anunțului este:  identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale.

În acest context, Asoсiaţia Obştească Clubul Femeilor “INSPIRAŢIE” solicită oferte de prețuri pentru:

Construcția și montarea unei construcții modulare.

Locația: s.Oxentea, r.Dubăsari;

Termenul de executare a lucrărilor – 2 luni;

Cerințe către participanți:

  1. Să fie agent economic înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova;
  2. Responsabilitate și receptivitate;
  3. Deținerea autorizațiilor necesare executării lucrărilor;
  4. Respectarea raportului preț-calitate, (cu prezentarea certificatului de calitate).

Pentru a participa la concurs, este necesar să depuneți o ofertă, semnată și ștampilată, care ar conține următoarea informație:

  1. Oferta de preț a companiei Dmv. pentru lucrările sus-menționate;
  2. Disponibilitatea Dmv. de a efectua lucrările la adresa noastră cu TVA 0% (cu drept de deducere);
  3. Condiții specifice: ex. indicarea în ofertă a materialelor utilizate, etc.;
  4. Prevederea unui sistem de reducere sau facilități;
  5. Modalitatea de plată (avans, după prestarea serviciilor, ș.a.);
  6. Garanția pentru lucrările executate.

Așteptăm ofertele Dumneavoastră până la data de 30.07.2022, ora 12:00

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română și expediat prin email la adresa: rodicacons@gmail.com   cu mențiunea ”Ofertă comercială / echipament ”.

Detalii pot fi obţinute telefonic la numărul 079098652, persoana de contact: Buzila Rodica, director executiv.

Articol adaugat de: Rodica Buzila