Anunț de participare la licitația publică deschisă privind achiziționarea Instalarea sistemului de iluminat din s. Nișcani, r. Călărași

În cadrul Proiectului de implicare civică în guvernare locală –MĂ IMPLIC- finațat de Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare și implementat de către Fundația SKAT Consulting, Primăria satului Nișcani de comun cu Echipa de Inițiativă Locală, lansează, începînd cu data de 18.05.2022, ora 1500, procedura de licitație publică deschisă privind lucrările de  Instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani, r. Călărași.

Îndemnăm agenții economici interesați să depună oferte în cadrul procedurei de licitație publică deschisă menționate mai sus la sediul Primăriei satului Nișcani, pe adresa – s. Nișcani, r. Călărași. Data limită de depunere a ofertelor este- 03.06.2022, ora 1100 .

ATENȚIE!!! Această procedură este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

Documente anexate –

https://drive.google.com/file/d/1ey-qnxOa2ZCMmKgYrS1iMj1M4nfrSwU5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aMfOGbkR1Sby7va3aDOtnAHe7PaQcpTl/view?usp=sharing

   https://docs.google.com/document/d/1fb_53yAChxt5ngXQ61TJEJYtdM5bknPE/edit?usp=sharing&ouid=101449798446404212743&rtpof=true&sd=true

Pentru mai multe detalii contactați la numărul de telefon- 079333429 sau la dresa electronică primarianiscani@gmail.com .

Cu respect,

Primar al satului Nișcani                                

 Petru Sorici

 

Articol adaugat de: Petru Sorici