Cererea de Ofertă de Preț - prestarea serviciilor de transport ocazional

Centrul pentru Politici și Analiză în Sănătate (Centrul PAS) este o organizaţie independentă, non-profit, şi apolitică ce implementează cu succes proiecte în domeniul tuberculozei, reducerea consumului de tutun, controlul gripei aviare şi politicilor de sănătate etc. pe întreg teritoriul Republicii Moldova.  

În cadrul acestor proiecte Centrul PAS intenționează să contracteze o companie pentru prestarea serviciilor de transport ocazional pentru perioada anului 2022:

Autoturismul

Automobil

Preț pentru transportarea în raza mun. Chișinău (1 km)

Preț transportare interurbană (1 km)

Preț pentru staționare (1 oră)

Microbuz cu capacitatea de transportare a 9-20 persoane

Preț pentru transportarea în raza mun. Chișinău (1 km)

Preț transportare interurbană (1 km)

Preț pentru staționare (1 oră)

Termeni și Condiții de Prestare pot fi accesați pe pagina web a centrului PAS la capitolul Achiziții http://pas.md/ro/PAS/Tenders

Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe element (tipuri de autoturism) din cadrul prezentei cereri. Fiecare element va fi evaluat separat iar contractul va fi  acordat companiilor care oferă cel mai mic preț evaluat pentru fiecare element în parte.

Oferta dumneavoastră, în formatul solicitat, va fi adusă direct la Centrul PAS sau transmisă  prin poştă, E-mail sau fax la adresa:

Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1, MD-2012

Fax: /+373/ 22 22-63-87

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

Data limită pentru primirea ofertelor de către Centrul PAS la adresa menţionată la alineatul 3 este: 23 mai 2022 ora 18 00.

 Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Cezar Captaciuc – Coordonator procurări și logistică, Centrul PAS

Telefon: /+373/22 22-63-43 ext.111