Termen Extins. Concurs de selectare prestator servicii producere jucării de plușCNPAC anunță concurs de selectare a unui prestator servicii de producere a jucăriilor de pluș

CONTEXT

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, care activează începând cu 1997 și are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

CNPAC, cu suportul financiar al organizațiilor Plan International și War Child Holland, va oferi asistență psiho-socială copiilor refugiați și îngrijitorilor acestora, care se află în centrele de plasament, dar și în comunitate, prin intermediul serviciului mobil de asistență psihologică și socială pentru refugiații ucraineni

„PIDTRIMKA”, în zonele de nord, centru și sud ale țării.

Pentru asigurarea vizibilității proiectului, cât și pentru oferirea suportului psiho-emoțional copiilor care fug din calea războiului, a fost elaborat conceptul unei jucării de pluș, pentru a fi distribuită în cadrul centrelor de plasament pentru refugiați.

OBIECTIV

Obiectivul urmărit este contractarea unei companii care va oferi servicii de producere a unui lot de jucării de pluș, conform schiței oferite de CNPAC.

TERMENI DE REALIZARE ȘI LIVRABILE 

Lot: 12.000 jucării de pluș, conform modelului prezentat de CNPAC. Schița va fi oferită la solicitare companiilor ofertante interesate. Documentul cu specificațiile tehnice poate fi solicitat la office@cnpac.md.

Termeni de realizare și livrare:

 • 6 mai – 2000 unități;
 • 20 mai – 5000 unități;
 • 10 iunie – 5000 unități.

CERINȚE FAȚĂ DE CALITATEA PRODUSELOR ȘI ORGANIZAȚIA PRESTATOARE DE SERVICII 

 1. Persoană juridică, înregistrată în Republica Moldova de cel puțin doi ani;
 2. Experiență demonstrată în producerea jucăriilor de pluș;
 3. Capacitate tehnică demonstrată de a produce un lot de 5000 jucării în termenul indicat;
 4. Jucăriile trebuie să fie realizate din materiale hipoalergice și inofensive pentru sănătatea consumatorilor;
 5. Compania trebuie să ofere un document de atestare a calității și certificat de garanție.

CRITERII DE EVALUARE 

 1. Calitatea ofertei tehnice – 50%
 2. Oferta financiară – 50%, cu respectarea celui mai bun coraport preț-calitate.

*Realizarea în termeni restrânși va constitui un avantaj.

MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARULUI 

Dosarul va fi depus prin e-mail la adresa office@cnpac.md, cu mențiunea Producere Trimka și cu atașarea următoarelor documente:

 • Date despre organizație (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Copia certificatului de înregistrare a organizației/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Oferta financiară, prezentată în MDL, cu indicarea TVA;
 • Oferta tehnică.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 25 aprilie 2022. Dosarele depuse peste termen nu vor fi examinate.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa electronică office@cnpac.md până pe data de 22 aprilie, ora 12:00.