CNPAC anunță concurs de selectare a unei companii pentru elaborarea Cursurilor electronice

CNPAC anunță concurs de selectare a unei companii pentru elaborarea Cursurilor electronice.

 1. Context

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală care are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

În perioada septembrie 2021 – mai 2022,CNPAC, cu suportul financiar al UNICEF Moldova, implementează proiectul „Sprijin pentru asistența integrată a copiilor martori și victime ale infracțiunilor din Republica Moldova”. În cadrul proiectului urmează a fi realizate mai multe module de instruire pentru intervievatori, asistenții sociali, ofițerii de poliție, judecători, procurori și avocați.

Modulele vor fi realizate la subiectul Justiție prietenoasă copilului victimă/martor a infracțiunilor – răspunsul multidisciplinar la violența împotriva copiilor, în scopul implementării Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2019 (în continuare serviciu tip Barnahus).

Instruirile urmează să fie livrare prin intermediul platformelor de instruire online ale: Agenției Naționale Asistență Socială (modulul destinat asistenților sociali și autorităților tutelare); Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne (modulul destinat polițiștilor și ofițerilor de urmărire penală); Institutului Național al Justiției (modulul destinat judecătorilor, procurorilor și avocaților). Accesarea modulelor urmează a fi făcută prin înregistrarea prealabilă a utilizatorului, ulterior autentificarea acestuia.

 1. Obiectivul Activității

Activitatea presupune selectarea unei companiei IT care va transforma suporturile teoretice de curs elaborate pentru instruirea intervievatorilor, asistenților sociali, ofițerilor de poliție, judecătorilor, procurorilor și avocaților, în resurse educaționale stocate pe medii electronice (eCurs -uri / e-learning).

 1. Descrierea e-cursului

În total vor fi dezvoltate tehnic 4 cursuri separate, însă uniforme ca structură, design și funcționalitate. Un curs va conține două sesiuni, celelalte 3 a câte 8 sesiuni, 3-4 dintre acestea vor fi identice pentru toate 3 cursuri. Fiecare sesiunea va conține în jur de 15 – 20 pagini. 

Ca funcționalități eCurs-urile trebuie să răspundă următoarelor elemente:

 • toate cursurile trebuie sa fie posibil de importat sau exportat în format SCORM
 • prezentările pentru module exportate în format SCORM trebuie să aibă posibilitatea de a prezenta și stoca materiale video, audio și animație grafică;
 • în același timp platformele de e-learning a instituțiilor vor oferi posibilitate de încărcare/atașare diverselor formate de fișiere: doc, docx, pdf, cu opțiune de vizualizare a acestora.

Ca structură, modulele vor conține următoarele elemente: 

 • pagina cu detalii despre curs;
 • pagina cu cuprinsul sesiunilor;
 • paginile de conținut per fiecare sesiune, capitol (15-20 pagini);
 • componenta pentru testare intermediară, la final de sesiune și componenta de testare finală care să implementeze o varietate de metode de testare, precum:
 • Completează cuvintele dintr-un text prin glisare dintr-o listă
 • Adevărat/fals
 • Simple choice
 • Multiple choice
 • Selectați un răspuns din listă în casete derulante. Doar o opțiune este răspunsul corect.
 • Selectați, glisați și reordonați casetele de text dintr-o coloană și potriviți-le una cu una cu câmpurile de text dintr-o a doua coloană.
 • Se potrivesc casetele de imagini cu casetele cu descrieri de text prin selectarea, tragerea și reordonarea acestora

Aceste chestionare cu întrebări vor fi oferite de formatori, iar sistemele de e-learning vor avea  posibilitatea de a le introduce și oferi spre chestionare a cursanților înrolați la cursuri.

Alte cerințe:

 • Modulele exportate în format SCORM trebuie să fie pe deplin compatibile cu browser-ele obișnuite;
 • să fie pe deplin utilizabile indiferent de dispozitivul utilizat (desktop sau mobil) în mod egal, atenție pentru modulele cursurilor în formatul SCORM este nevoie de creat modalitatea de reprezentare „responsivă” a informației plasate în proiect.
 • să fie concepute ținând seama de principiile web și cele mai bune practici din tehnologiile actuale.
 1. Descrierea sarcinilor

Esența serviciilor constă în dezvoltarea tehnică eCurs-rilor de instruire online. Nemijlocit, activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

 1. Elaborarea design-ului eCurs-lui în baza scenariilor propuse de CNPAC;
 2. Coordonarea cu echipa CNPAC a modelului de design;
 3. Dezvoltarea tehnică a cursului e-învățare după design-ul propus;
 4. Transformarea temelor teoretice în materiale digitale interactive (diferite niveluri de interactivitate), dinamice, combinând animația, sunetul și filmul video;
 5. Exportul modulelor în format SCORM;
 6. Predarea eCurs-ului către CNPAC în format off-line care să poată fi editabil/configurabil;
 7. Încărcarea și/sau acordarea suportului pentru configurarea modulelor pe platformele disponibile ale instituțiilor partenere.
 8. Termeni de realizare și livrabile

Serviciile urmează a fi prestate în perioada decembrie 2021 – mai 2022.

Produse finale: 4 eCurs-uri dezvoltate care conțin materiale digitalizate; ghidul utilizatorului elaborat; 4 eCurs-uri încărcate și configurate pe platformele instituțiilor partenere.

Nr. 

Sarcini/etape 

Livrabile 

Termeni 

Elaborarea design-ului eCurs-lui

Design eCurs elaborat

20 decembrie 2021

2

Coordonarea cu echipa CNPAC a modelului de design

Design eCurs coordonat

27 decembrie 2021

3

Dezvoltarea tehnică a eCurs-ului pentru intervievatori

eCurs intervievatori dezvoltat

20 ianuarie 2022

4

Transformarea temelor teoretice elaborate pentru cursul destinat intervievatorilor în materiale digitale

2 module digitalizate

20 ianuarie 2022

5

Dezvoltarea tehnică a eCurs-ului pentru judecători, procurori, avocați

eCurs intervievatori dezvoltat

20 februarie 2022

6

Transformarea temelor teoretice elaborate pentru cursul destinat  judecători, procurori, avocați în materiale digitale

8 module digitalizate

20 februarie 2022

7

Dezvoltarea tehnică a eCurs-ului pentru asistenții sociali

eCurs intervievatori dezvoltat

20 martie 2022

8

Transformarea temelor teoretice elaborate pentru cursul destinat asistenților sociali în materiale digitale

4- 5 module digitalizate

20 martie 2022

9

Dezvoltarea tehnică a eCurs-ului pentru ofițerii de poliție

eCurs intervievatori dezvoltat

20 aprilie 2022

10

Transformarea temelor teoretice elaborate pentru cursul destinat ofițerilor de poliție în materiale digitale

4- 5 module digitalizate

20 aprilie 2022

11

Încărcarea și/sau acordarea suportului pentru configurarea modulelor pe platformele disponibile ale instituțiilor partenere

4 eCurs încărcate/configurate

20 mai 2022

 1. Calificare, experiență
 • experiență în gestiunea și configurarea platformelor de e-learning open source ca MOODLE, LEARNPRESS, LEARNDASH LMS, OPIGNO LMS;
 • experiența demonstrată în dezvoltarea/realizarea sarcinilor similare;
 • capacități tehnice pentru a asigura o implementare bună și rezultate de calitate înaltă.
 1. CERINȚE FAȚĂ DE OFERTĂ

Oferta va conține următoarele:

 1. Profilul companiei/CV-ul expertului, inclusiv date despre companie/expert: denumire, adresa poștală, telefoane de contact, adrese electronice, persoanele de contact;
 2. Copia actelor de înregistrare a persoanei juridice;
 3. Exemple de lucrări de complexitate similară realizate de ofertant (minim 2 exemple);
 4. În cazul în care se aplică în echipă, se prezintă CV-urile fiecărui membru și a rolul fiecăruia în cadrul echipei. CV-ul specialistului/angajaților companiei urmează să conțină specificarea competențelor relevante pentru implicare în realizarea acestei activități;
 5. Plan de acțiuni cu descrierea etapelor prestării serviciilor și a produselor care vor fi livrate în cadrul fiecărei etape;
 6. Oferta financiară va fi indicată în lei mdl, care va include o descriere detaliată a acesteia, la alegerea ofertantului, fie în dependență de sarcinile indicate, fie de produsele livrate sau alte criterii.

 

8. CRITERII DE EVALUARE

 • Experiența demonstrată în baza actelor depuse (20 de puncte);
 • Calitatea ofertei tehnice și descrierea clară a planului de acțiuni (50 de puncte);
 • Oferta financiară (30 de puncte);
 • Punctajul evaluării este de maximum 100 de puncte ce reprezintă o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maxim 70 de puncte) și oferta financiară (maximum 30 de puncte).

Modul de prezentare a dosarului:

Ofertele trebuie să fie datate, semnate și ștampilate de compania ofertantă și expediate prin e-mail la cbagrin@cnpac.md, cu atașarea setului de documente indicate, indicându-se în titlul mesajului: Dezvoltare eCurs

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 15 decembrie 2021.

Ofertele întârziate vor fi respinse. Doar compania selectată va fi notificată.

Persoană responsabilă: Carolina Bagrin, 078805031