A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de oferte pentru selectarea serviciilor de producere a unui film educațional privind consimțământul pentru raportul sexual

Organizația: Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare - CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea legislației în domeniul egalității de gen, violenței în familie și violenței față de femei; întreprinde eforturi de consolidare a capacitărilor răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică și socială.

Contextul: Activitatea este realizată în cadrul Proiectului ”Susținerea metodică a formatorilor în instruirea medicilor pentru un răspuns mai eficient la cazurile de violență în familie și în bază de gen”, implementat prin intermediul Programului de granturi mici IMPULS, cu suportul CDF și sprijinul financiar al Ambasadei Suediei.

Obiectivele activității: Realizarea unui film educațional privind consimțământul pentru raportul sexual, care va fi utilizat în calitate de material didactic în cadrul cursului „Violență în familie și în bază de gen”, predat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” Filmulețul va fi realizat în limba română cu subtitrare în limba engleză și va avea o durată de 3-5 minute.

Sarcina tehnică:

 1. Elaborarea scenariului în coordonare cu expertul CDF
 2. Producerea filmului educațional în limba română cu subtitrare în limba engleză
 3. Dezvoltarea de coloană sonoră (narator, muzică de fundal, efecte speciale)
 4. Editare video

Termeni de livrare:

Produsul video va fi livrat până în data de 30 noiembrie 2021.

Aspecte logistice:

Aplicantul îşi va desfăşura activitatea în comunicare directă cu expertul CDF și va participa, în funcție de necesitate, la şedinţele ce vizează realizarea filmului educațional. Structura şi conţinutul produsului vor fi elaborate reieşind din cerinţele CDF și ai altor actori relevați din domeniu.

Oferta financiară:

Aplicantul va prezenta o ofertă financiară detaliată, în MDL, inclusiv TVA, care va reflecta toate  cheltuielile de producție.

Cerințe de aplicare:

 • Experiență de minim 5 ani în domeniul artelor vizuale
 • Echipă de profesioniști cu experiență în realizarea producției video

inclusiv cu conținut didactic

 • Echipament și infrastructură necesară realizării sarcinilor enumerate
 • Respectarea termenului executării şi livrării produselor solicitate conform Termenilor de referință
 • Experiență de cooperare cu organizații nonguvernamentale.

Dosarul aplicantului va include:

 • Descrierea companiei și argumentarea selectării acesteia
 • Portofoliul proiectelor realizate în ultimii 2-3 ani (linkuri către produse relevante)
 • Lista organizațiilor cu care compania a colaborat în ultimii 5 ani
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei companiei
 • CV-ul(urile) specialiștilor care vor presta serviciile solicitate, cu indicarea a două persoane de referință
 • Oferta financiară (în MDL inclusiv TVA).

Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus
 • Experiența în elaborarea spoturilor video, inclusiv cu conținut didactic
 • Experiența anterioară de colaborare cu ONG-uri/ organizații internaționale
 • Calificarea echipei
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/ preț.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare:  20 octombrie 2021, ora 18.00.

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email: office@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare companie servicii video” sau pe suport de hârtie la adresa: str. Mihail Kogălniceanu, 76,  mun. Chișinău.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 811-999.

Mai multe detalii despre organizație pot fi găsite la adresa http://cdf.md/

NB:  Compania de consultanță va fi selectată în conformitate cu politica de resurse umane CDF, fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă