CONCURS EXTINS de selectare a unui expert în vederea realizării studiului despre valorificarea bugetului pentru a. 2020 în domeniul social privind achitarea prestațiilor sociale persoanelor eligibile

Context

În cadrul celui de-al treilea an al proiectului „Consiliul Raional de Participare Căușeni – partener strategic în consolidarea bunei guvernări la nivel local” Consiliul Raional de Participare Căușeni realizează eforturi sporite pentru: coagularea în continuare a eforturilor societății civile de monitorizare a calității și transparenței proiectelor de decizii; fortificarea în continuare a capacității CRP de a interveni cu abordări de principiu vizavi de proiectele de decizii și opiniile consilierilor; motivarea noilor ONG-uri de a participa la ședințele Consiliului raional, de a înainta propuneri la proiectele de decizii; îmbunătățirea abilităților de desfășurare a acțiunilor civice pentru a mobiliza cetățenii să soluționeze problemele cu care se confruntă grupurile marginalizate.

Consolidarea colaborării în continuare cu Consiliul raional Căușeni pe durata pandemiei de Covid – 19 a constituit un proces mai puțin dinamic pe unele aspecte, în special, în domeniul prestațiilor sociale categoriilor subreprezentate. Examinând bugetul r. Căușeni pentru a. 2020 și proiectul de decizie Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional pe anul 2020al Consiliului raional Căușeni elaborat pentru ședința ordinară a Consiliului raional Căușeni din luna martie 2021 CRP Căușeni a identificat unele capitole în care se constată că necătând la situația pandemica din țară, bugetul la domeniul ”Sănătate publică și servicii medicale” a rămas neexecutat. De asemenea, se menționează si domeniul ”Asistență socială” care are buget neexecutat la anumite servicii sociale și în special la serviciul de asistență personală. Suplimentar, din bugetul r. Căușeni aprobat pentru a. 2020 nu au fost executate cheltuieli la următoarele domenii importante: sănătate publica si servicii medicale; serviciul de asistență psihopedagogică; plăți sociale; cantine sociale și altele.

Obiectiv

Astfel, în cadrul programului ”Inițiativă comună pentru oportunități egale” AO ,,Asociația Psihologilor Tighina” (APT) , care deține secretariatul „Consiliul Raional de Participare Căușeni”, anunță concurs de selectare a unui expert în vederea realizării studiului despre valorificarea bugetului pentru a. 2020 în r. Căușeni în domeniul social privind achitarea prestațiilor sociale persoanelor eligibile.

Livrabilele consultantului:

  • Raport elaborat în baza studiului despre valorificarea bugetului Căușeni pentru a. 2020 pe domeniul social;
  • Formularea recomandărilor pe domeniile menționate pentru îmbunătățirea situației existente;
  • Prezentarea raportului elaborat în baza studiului despre valorificarea bugetului Căușeni pentru a. 2020 pe domeniul social în ședință.

Cerințe față de candidat:

  • Studii universitare de licență în domeniul social, al dreptului, administrației publice, științelor politice;
  • Experiență în evaluarea documentelor de politici/bugete publice;
  • Experiență de consultare a OSC-urilor în domeniul analizei politicilor publice;
  • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Aspecte organizatorice

Consultantul își va realiza sarcinile contractuale în coordonare cu coordonatorul de proiect.

Durata contractului:

Consultantul va presta serviciile sus-menționate în perioada octombrie - noiembrie 2021.

Oferta financiară

Oferta financiară va fi depusă luând în considerare numărul de zile necesare pentru elaborarea raportului în baza studiului despre valorificarea bugetului  r. Căușeni pentru a. 2020 pe domeniul social. Oferta va fi depusă în MDL, calculată la cota TVA 0 %  și va include suma brută (inclusiv cheltuielile de transport).

Remunerarea consultantului se va efectua în baza aprobării raportului de evaluare a strategiei și a actului de predare – primire a serviciilor.

Dosarul solicitantului va conține următoarele documente:

  • CV care reflectă experiența relevantă a solicitantului;
  • Descrierea succintă a metodologiei efectuării studiului;
  • Oferta financiară.

Procedura de aplicare și de selectare:

Formularul de aplicare va fi expediat la adresă de e-mail: ludmila.afteni@gmail.com cu mențiunea „Concurs extins selectare expert realizare studiu” până la 05 octombrie 2021, ora 23.59. Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate în scris la adresa electronică ludmila.afteni@gmail.com .

Toți ofertanții, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anunțați despre decizia cu privire la selectarea expertului după finalizarea procesului de selectare.

Notă: APT își rezervă dreptul să nu aleagă niciun expert în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă