Termen limită extins! Concurs pentru selectarea unui consultant care va oferi o serie de instruiri privind monitorizarea și evaluarea impactului politicilor publice



Articol adaugat de: Fundația Est-Europeană

Termen extins! În perioada 2017-2021, Fundația Est-Europeană (FEE) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) implementează proiectul ”Inițiativa comună pentru șanse egale”. Proiectul este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Proiectul urmărește să îmbunătățească mijloacele de trai și coeziunea socială a populației moldovenești, inclusiv a celor mai vulnerabili bărbați și femei, prin politici mai incluzive. ”Inițiativa comună pentru șanse egale” se axează pe elaborarea și implementarea politicilor incluzive la nivel național și local prin abilitarea și implicarea OSC-urilor și a rețelelor acestora. Eforturile de pledoarie și de supraveghere vor fi concentrate pe domenii de politici care sunt esențiale pentru coeziunea socială, cum ar fi ocuparea forței de muncă, protecția socială, ocrotirea sănătății, educația, infrastructura, altele.

În cadrul proiectului, Fundația Est-Europeană susține 4 Platforme care reprezintă comunitatea Roma, Persoanele în Etate, Persoanele cu Dizabilități și Tinerii din Republica Moldova. Activitatea acestora prevede cartografierea politicilor și inițiativelor legislative naționale și locale, creșterea gradului de transparență și incluziune a procesului decizional, precum și dezvoltarea unui dialog constructiv între decidenți și societatea civilă.

În activitatea sa Platformele, reprezentate de secretariatele sale, inter alia, monitorizează implementarea politicilor publice în vigoare și înaintează propuneri de îmbunătățire a acestora. În acest proces, Platformele întâmpină dificultăți în evaluarea rezultatelor pe termen lung a politicilor implementate și a impactului acestora asupra grupurilor pe care le reprezintă.

Astfel, întru capacitarea și amplificarea eforturilor membrilor celor 4 Platforme, Fundația Est-Europeană va angaja un consultant care va oferi o serie de instruiri privind monitorizarea implementării și evaluarea impactului politicilor publice și va elabora un ghid privind etapele de bază a evaluării impactului politicii publice.

Mai jos puteți accesa Caietul de sarcini.

https://bit.ly/2Ze82h8

Instruirea va fi organizată în regim on-line și va cuprinde informații teoretice și exerciții practice. Perioada implementării sarcinilor prevăzute va fi octombrie - noiembrie 2021. Numărul maximum de zile pentru livrarea serviciilor este de 30 zile. 

Livrabile:

Candidatul va depune, ca și parte a ofertei sale, metodologia instruirilor în care va propune modalitatea de organizare, numărul de zile/ore pentru instruire pentru fiecare Platforma/Secretariat, reieșind din condiția că:

1.Cursul va cuprinde aspecte teoretice și instrumente practice de efectuare a analizei de impact a unei politici publice;

2.Numărul participanților la fiecare instruire va fi de cca 20 persoane (secretariatul și membrii fiecărei platforme implicați în activități de monitorizare și evaluare a politicilor publice).

Aspecte organizatorice

Consultantul va activa sub supravegherea directă a Coordonatoarei de Programe din cadrul Fundației Est-Europene.

Oferta financiară

Oferta financiară va fi depusă luând în considerare numărul de zile necesare pentru livrarea instruirilor, elaborarea ghidului și pregătirea raportului. Oferta va fi depusă în MDL și va include suma brută.

Dosarul Solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:

  • CV care reflectă experiența relevantă a solicitantului;
  • Descrierea succintă a metodologiei instruirii; 
  • Oferta financiară.

Procedura de aplicare

Formularul de aplicare va fi expediat la adresă de e-mail: : concurs@eef.md cu mențiunea „ Consultant pentru instruiri privind evaluarea impactului politicilor publice” până la 27 septembrie 2021, ora 23:59.

Descarcă fișierele atașate

https://bit.ly/2Ze82h8 

telegram