Cerere de exprimare a interesului: Selectarea prestatorilor de servicii pentru acordarea asistenței tehnice membrilor Grupurilor de ProducătoriArticol adaugat de: UCIP IFAD

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor (UCIP IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate și integrate. O atenție deosebită este atribuită dezvoltării și implementării sistemelor eficiente de conlucrare între principalele verigi ale lanțului valoric cu implementarea tehnologiilor de ultimă oră în domeniul agricol.

Pentru implementarea Proiectului au fost stabilite parteneriate de colaborare cu asociațiile de profil, și anume: AO ” Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine pentru Carne și Lapte”; AO ”Asociația Producătorilor și Cultivatorilor de Lavanda din Moldova”; AO ”Pomușoarele Moldovei”; AO „Asociația Fermierilor - Producători de Lapte din Republica Moldova” ONG; AO „Asociația Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor din Moldova” ONG), obiectivul acestora fiind acordarea asistenței tehnice membrilor acestora/grupurilor de producători  în dezvoltarea capacităților antreprenoriale și de marketing și îmbunătățirea productivității, competitivității și calității produselor și a potențialului de acces la piețele de desfacere. 

(Grup de producători (GP), este grupul format în cadrul asociațiilor de profil, constituit din producători agricoli persoane fizice și/sau juridice, membri ai asociației de profil)

În cadrul prezentului concurs, UCIP IFAD va selecta o companie sau un consorțiu de companii (în continuare Prestator), cu experiență în prestarea serviciilor de extensiune, în dezvoltarea afacerilor agricole, care va implementa activitățile, conform cerințelor înaintate, pentru membrii grupurilor de producători, create în cadrul asociațiile de profil partenere, după cum urmează:

  1. Organizarea sesiunilor de instruire pentru membrii grupurilor de producători, create în cadrul asociațiilor de profil, și
  2. Organizarea schimbului de experiență pentru membrii grupurilor de producători, participanții sesiunilor de instruire.

Prestatorul de servicii selectat, va organiza întrevederi cu reprezentanții UCIP IFAD și a asociațiilor de profil pentru elaborarea și coordonarea programului de instruire, stabilirea planului de acțiuni și a termenilor limită (graficului) de prezentare a activităților. În completarea procesului de instruire și pentru a asigura ca fiecare membru participant dispune de informații complete și detaliate prezentate în cadrul acestei activități, Prestatorul va elabora materialele de instruire tematice, care vor reflecta tehnologiile inovative de producere și a proceselor de implementare.

Activitățile cheie/domeniul de aplicare

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul acestui concurs Prestatorul urmează să îndeplinească activități cheie descrise pe pagina UCIP IFAD, rubrica Achiziții/Servicii de consultanță, Licitația 56/21 PRR.

Criteriile minime de eligibilitate față de Companie și criteriile de evaluare pentru includerea în lista scurtă le găsiți AICI.

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metoda de Selectare Bazată pe calificările consultanților (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului/lor și va fi completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată și publicată pe pagina UCIP IFAD în rubrica Achiziții/Servicii de consultanță, Licitația 56/21 PRR.

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos până la pînă la 05.10.2021, ora 10:00 cu mențiunea „Pentru Licitația 56/21 PRR”.

 

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a veridicității informațiilor prezentate în cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md

telegram