Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Modernizarea casei de cultură din satul Zubrești, raionul Strășeni
Titlu:  Modernizarea casei de cultură din satul Zubrești, raionul Strășeni

Numărul de identificare al acestei licitații este: FY22-CM-ZUB (02)

Data Lansării: 02 septembrie 2021, orele 17:00 (GMT+2:00)

Data limită pentru primirea ofertei: 24 septembrie 2021, orele 10:00 (GMT+2:00)

Programul Comunitatea Mea, un program administrat de Consiliul pentru cercetări și schimburi internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională invită contractori competenți și experimentați de a participa la licitația cu privire la modernizarea casei de cultură din satul Zubrești, raionul Strășeni. Primăria Zubrești este beneficiarul acestui proiect.

Caietul de sarcini:  Scopul prezentei activități este de a efectua lucrări de modernizare a casei de cultură din satul Zubrești, raionul Strășeni. Activitatea include următoarele tipuri de lucrări:

 • Demontarea fâșiilor de azbest de pe acoperiș;
 • Instalarea și repararea sistemului de jgheaburi pentru evacuarea apei;
 • Executarea tratamentului antiseptic și ignifug a elementelor din lemn;
 • Instalarea unui acoperiș din materiale fără conținut de azbest.

Perioada estimată pentru finalizarea lucrărilor este de maximum cinci (5) luni. Informații tehnice detaliate, inclusiv specificații și desene sunt furnizate mai jos.

Valoare proiectului:  930,650 MDL  conform estimării proiectantului. Suma a fost calculată aplicând taxa pe valoarea adăugată (TVA) la cota zero (0%). În niciun caz, IREX nu va lua în considerare propunerile care sunt cu 25% peste valoarea estimată a proiectului.

Termenul de depunere al Ofertelor (timpul menționat este ora locală, Chișinău): 

 • Ofertanții interesați trebuie să se înregistreze până la orele 17:00, 22 septembrie 2021 prin completarea Formularului de Înregistrare și trimiterea acestuia DOAR la adresa tender.cm.md@irex.org
 • IREX va organiza o vizită la amplasamentul lucrărilor de construcție la data de 08 septembrie 2021, orele 12:00 (ora locală din Chișinău), la următoarea adresă: în fața sediului primăriei satului Zubrești, raionul Strășeni. Un reprezentant din partea IREX și APL va fi disponibil pentru a întâlni ofertanții la adresa indicată mai sus. Costurile pentru vizitarea amplasamentul lucrărilor de construcție vor fi în responsabilitatea Ofertantului. Reprezentantul IREX nu va fi disponibil în niciun alt moment și zi pentru vizite la amplasamentul lucrărilor de construcție. Ofertanții pot adresa întrebări, consulta documentația tehnică, inspecta amplasamentului lucrărilor de construcție. Dacă Ofertanții au întrebări sau clarificări în timpul și după vizita la amplasamentul lucrărilor de construcție, aceștia pot trimite întrebări sau solicitări de clarificare DOAR la adresa de email tender.cm.md@irex.org până la data de 16 septembrie 2021, orele 10:00, indicând numărul licitației în linia de subiect. IREX va transmite copii ale răspunsului său tuturor Ofertanților înregistrați sub formă de Buletin de Achiziție care va include o descriere a solicitării, dar fără a divulga sursa acesteia. De asemenea, Buletinul de Achiziții va fi disponibil pentru toți potențialii ofertanți pe pagina https://tender.md.irex.org/ro/info, pe aceeași pagină ca și Caietul de Sarcini. Nicio declarație verbală făcută în timpul vizitei la amplasamentului lucrărilor de construcție nu va modifica termenii și condițiile din Caietul de sarcini, cu excepția cazului în care sunt încorporate în mod specific în Buletinul de Achiziții privind vizita la amplasamentului lucrărilor de construcție emis ca amendamente la Caietul de Sarcini.
 • Dacă Ofertanții au întrebări sau clarificări, aceștia le pot trimite DOAR la adresa de email tender.cm.md@irex.org până la orele 10:00, 16 septembrie 2021, indicând numărul licitației în subiect.
 • IREX va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția ca această solicitare să fie primită DOAR la adresa de email tender.cm.md@irex.org până cel târziu la orele 10:00, 16 septembrie 2021 .
 • Ofertele trebuie primite de către IREX DOAR la adresa de email tender.cm.md@irex.org cel târziu până la orele 10:00, 24 septembrie 2021. Ofertele primite după termenul limită, precum și Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Depunerea ofertelor: Ofertele pot fi  doar în format electronic. Ofertele primite prin fax vor fi respinse. Ofertele financiare se fac în MDL (lei moldovenești). Informații detaliate privind depunerea ofertelor sunt prezentate în Caietul de Sarcini. Nu este admisă contestarea deciziei de atribuire a contractului.

 1. Documentele / propunerile de ofertă trimise electronic trebuie adresate DOAR la următoarea adresă de e-mail: tender.cm.md@irex.org nu mai târziu de termenul limită menționat mai sus. Dacă fișierele electronice au o mărime mai mare decât 25 MB, Ofertantul poate depune Oferta Tehnică și Financiară salvând fișierele pe una dintre platformele de partajare a fișierelor precum Google Drive, OneDrive, DropBox etc și trimițând un link DOAR la tender.cm.md@irex.org
 2. IMPORTANT: Pentru ofertele depuse în format electronic, pentru a asigura secretul ofertei financiare, vă rugăm să arhivați oferta financiară într-un fișier ZIP criptat cu parolă. NU TRIMITEȚI PAROLA împreună cu pachetul de documente, transmis electronic. Salvați parola într-un mod sigur și transmiteți-o într-un fișier zip separat. Parola va fi solicitată de IREX pentru ofertele tehnice calificate după ce evaluarea tehnică va fi finalizată și s-au efectuat înregistrările finale ale scorului tehnic. În cazul ofertelor financiare care nu au fost protejate prin parolă, IREX le va lua în considerare și va proteja secretul acestora, dar cel puțin 1 (una) persoană din IREX va putea accesa fișierul și acest lucru va fi considerat acceptabil de către ofertant.

Perioada de valabilitate a Ofertelor: Ofertele trebuie să fie valabile timp de 60 (șaizeci) de zile de la data limită de depunere a ofertelor specificată în clauza ITB 28.3 din Caietul de Sarcini. Perioada de valabilitate a Ofertelor va fi până la data de 23 noiembrie 2021, inclusiv. Detalii sunt oferite în Caietul de Sarcini.

Garanția bancară pentru ofertă: Ofertantul trebuie să furnizeze, ca parte a ofertei sale, o garanție bancară pentru ofertă în valoarea de 2% din valoare proiectului menționată mai sus, care constituie 18,613 MDL și va fi valabilă pentru cel puțin douăzeci și opt (28) de zile după expirarea perioadei de valabilitate a ofertei Ofertantului menționată în ITB 24.1 din Caietul de Sarcini. Garanția bancară va fi valabilă până cel puțin la data de 21 decembrie 2021, inclusiv. Detalii sunt oferite în clauza ITB 25 din Caietul de Sarcini.

ATENȚIE: Beneficiar al garanției bancare este Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale "IREX".

Evaluarea ofertelor: IREX va lua în considerare combinația de scor tehnic și financiar în proporție de 50-50. Criteriile de evaluare și formulele detaliate sunt prezentate în Caietul de Sarcini.

Pentru mai multe informații cu privire la această licitație, vă rugăm să accesați: https://tender.md.irex.org/ro/info

Prin participarea la această licitație, Ofertantul este de acord și acceptă toate condițiile și regulile, enumerate în Documentele de licitație. Ofertanții suportă toate costurile asociate pregătirii și depunerii ofertelor și negocierii contractului. Programul Comunitatea Mea nu va fi în niciun caz responsabil pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul licitației. Participarea ofertanților la această licitație nu va genera nicio obligație pentru IREX față de niciun ofertant. Comunitatea Mea își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă care nu respectă cerințele documentelor de licitație sau de a anula întregul proces de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără să poarte răspundere față de vreun ofertant. Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a IREX, iar confidențialitatea este garantată.


Distribuie prietenilor:


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman  | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan | Mihai Grosu | Oxana Iutes | Ina Puga | Sergiu Gurau | Mihaela Rimbu | Vladimir Tiltu | Otilia Sirbu |  Ana Gherciu | Daniela Munca