Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Cerere de Ofertă privind achiziționarea serviciilor de auditAsociația Obștească „Clinica Juridică Universitară” (CJU) este organizație necomercială, înregistrată la Ministerul Justiției a Republicii Moldova, cu numărul de înregistrare 2276, la data de 19 iulie 2002. Scopul major al organizației este apărarea și promovarea drepturilor omului prin diverse acțiuni și activități de asistență juridică, abilitare și informare juridică a populației din cele mai vulnerabile categorii sociale și de a îmbunătăți accesul la justiție pentru cetățenii Republicii Moldova, în special a membrilor vulnerabili ai societății, care sunt marginalizați și excluși.

Asociația Obștească „Clinica Juridică Universitară” invită companiile specializate din Republica Moldova să participe la tenderul de selectarea serviciilor de audit financiar pentru anul 2020, în cadrul proiectului de suport organizațional, finanțat de către Suedia, având ca scop dezvoltarea organizațională și ajustarea documentelor de politici și proceduri interne.

Specificații tehnice

Compania de audit selectată va efectua Auditul anual general al Asociației în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA 700/705) și Politica de audit a CJU, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020.

În cadrul auditului general se va examina ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea dărilor de seamă contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 700, cu Standardele Naţionale de Contabilitate și Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizaţiile necomerciale, reflectarea în dările de seamă contabile şi fiscale a situaţiei reale.

Raportul va fi prezentat până la data 16 august 2021.

Raportul de audit trebuie să fie prezentat în limba Română și Engleză, în varianta electronică și imprimată (obligatoriu). La finalizarea auditului,  CJU va solicita din partea auditorilor:

 1. O scrisoare către conducere,
 2. O declaraţie de independenţă şi
 3. O opinie de audit.

Criterii de selectare

 • Experiența de cel puțin 3 ani în domeniul auditului organizațiilor necomerciale;
 • Experți calificați cu experiență relevantă în elaborarea rapoartelor de audit
 • Lipsa relațiilor de afiliere cu angajații și membrii CJU;
 • Prețul serviciilor de audit.

Oferta trebuie să conțină

 • Datele de contact ale companiei;
 • Copia Certificatului/Licenței de Audit;
 • CV-ul Echipei care va efectua auditul;
 • Calendarul de lucru propus;
 • Ofertă financiară în MDL (brut);
 • Oferta financiară trebuie să includă toate cheltuielile necesare pentru realizarea auditului. CJU nu va accepta costuri suplimentare în acest gen.
 • Alte documente care demonstrează calificarea Auditorului/Auditorilor care va/vor efectua auditul, precum și ale Companiei de Audit.

Companiile interesate vor expedia Cererea de ofertă completă, expediind solicitarea la următoarea adresă electronică: tendercju@gmail.com.

Ofertele de preț, inclusiv specificațiile tehnice, vor fi expediate prin email la tendercju@gmail.com, fiind scanate integral, semnate și ștampilate (se acceptă și semnătura mobilă și electronică). Exemplarul original al ofertei de preț poate fi depus în plic sigilat la următoarea adresă:

În atenția: Dnei Barbalat Maria

A.O. „Clinica Juridică Universitară”

Str. Mircea cel Bătrîn, 81 oficiul 53

Bălți, MD - 3100

Ofertele urmează să fie depuse sau transmise prin email nu mai târziu de 13 iulie 2021, ora 00:00, ora Republicii Moldova. Ofertele peste termenul limită sau cele incomplete nu vor fi acceptate.

Întrebările și / sau solicitările de clarificare referitoare la prezenta cerere trebuie să fie formulate în scris și expediate prin email, nu mai târziu de „9” iulie 2021, 00:00, ora Republicii Moldova, la adresa tendercju@gmail.com.

* Clinica Juridică își rezervă dreptul de a respinge toate ofertele și de a renunța contractarea serviciilor pentru a prioritiza interesul major al organizației.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan