Cerere de ofertă pentru selectarea unei companii de auditAsociația Obștească „Media Alternativă” este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit, înregistrată la Ministerul Justiției la 13 martie 2017  cu nr. MD 476473, deținătoarea licenței de emisie a postului TV8. În perioada septembrie 2020- iunie  2021, Asociația Obștească „Media Alternativă” implementează proiectul „Support of TV8 production for revenues' diversification and institutional development”  cu suportul financiar al European Endowment for Democracy.

În cadrul proiectului, „Media Alternativă” solicită  oferte selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului  al situatiilor financiare  pentru anul 2020.

Oferta trebuie sa contina :

  • Numele companiei de audit;
  • Oferta de preț;
  • Certificatele companiei;
  • Numele auditorului;
  • Licențele și certificările auditorului;
  • Anii de experiență în audit;
  • Experiență în auditarea proiectelor finanțate de organizații internaționale;

Rapoartele vor fi emise în limbile română și engleză. Oferta trebuie să indice prețurile în MDL inclusiv TVA pentru unitate de bun sau serviciu cu specificațiile tehnice de rigoare.

Pentru informații suplimentare și pentru depunerea ofertei:  achizitii@tv8.md.

Criteriile de evaluare:

Ofertele vor fi evaluate în funcție de raportul preț-calitate și promptitudinea prestarii serviciilor. Ofertele recepționate vor fi deschise și evaluate de un comitet intern de evaluare în data de 15 iunie 2021. Doar compania selectată va fi contactată! Modelul contractului pentru informarea furnizorilor cu privire la cerințele contractuale ale TV8 poate fi obținut la aceeași adresă de email.

Data limită de depunere a ofertelor: 15 iunie 2021

Ofertele vor fi expediate la adresa de email:  achizitii@tv8.md

Data limită de livrare a serviciilor – 15 iulie 2021Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet