CCI a RM solicită oferte de preț privind achiziționarea liniei automate de spălat covoareCamera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) invită companiile specializate să participe la licitația publică privind achiziționarea liniei automate de spălat covoare,  în cadrul proiectului “Creșterea competitivității serviciilor de curățătorie a covoarelor”, Programul “EU4Moldova – Regiuni cheie Ungheni și Cahul”.

 1. Denumirea autorității contractante: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
 2. Obiectul achiziției:  Linie automată de spălat covoare
 3. Data publicării anunțului: 13 mai 2021
 4. Sursa alocației: Programul de granturi locale al PNUD, în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie “Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană
 5. Ofertantul va indica, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero
 6. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 45 zile din momentul solicitării.
 7. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată cu transportul și personalul agentului economic – ofertant.
 8. Se asigură gratuit: traducerea cărților tehnice cu instrucțiuni de instalare și funcționare, montajul și punerea în funcțiune precum și instruirea personalului operativ.
 9. Locul livrării: mun. Ungheni.
 10. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 11. Termenul de garanție: 12 luni de la data livrarii. Post-garanție se asigură piese de schimb pe o perioadă de minim 5 ani de la data scoaterii din fabricație.
 12. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.
Nr.

LOT

Denumirea bunurilor  

Cantitatea

Specificații tehnice
1. Linie automată  de spălat covoare cu 4 operațiuni de bază (scuturat, spălat, centrifugat și finisaj)   Specificarea tehnică deplină solicitată conform caietului de sarcini (aici)

Pentru a participa la concursul de achiziție, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Certificat de conformitate ;
 • Informații generale despre participant și lista principalelor livrari, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:

 1. Telefonul: 022 23 5268
 2. E-mail: silvia.dolghii@chamber.md
 3. Numele și prenumele persoanei responsabile: Dolghii Silvia
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: 17 mai 2021, ora 16:00.
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. Personal în plic sigilat la adresa: mun Chișinău str. Ștefan cel Mare 151. 
 2. Plicul va fi marcat „Achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului ,,Creșterea competitivității serviciilor de curățătorie a covoarelor” [denumirea ofertantului]”;
 3. Electronic la adresa: camera@chamber.md, indicându-se în subiectul mesajului „Achiziționarea  bunurilor prin licitatie în cadrul proiectului ,,Creșterea competitivității serviciilor de curățătorie a covoarelor” [denumirea ofertantului]”.
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet