UE// concurs pentru selectarea unei persoane pentru scrierea textelor pentru un curs despre monitorizarea achizițiilor publice la nivel localAsociația Obștească ”Expresul” anunță concurs pentru selectarea unei persoane pentru scrierea textelor pentru un curs despre monitorizarea achizițiilor publice la nivel local în cadrul proiectului ”SchiT”, implementat în cadrul Programului de Granturi Locale „Fii schimbarea: cetățeni implicați - comunități durabile!”, finanțat de Uniunea Europeană. 

Descriere:

În cadrul proiectului, AO EXPRESUL va elabora, în lunile aprilie –august  2021, cursuri online/ofline pentru cetățeni din municipiul Ungheni cu privire la monitorizarea achizițiilor publice la nivel local. 

Textele urmează să explice, într-un limbaj simplu și accesibil, diverse aspecte ale achizițiilor publice și transparenței procesului bugetar la nivel local. 

Estimativ, cursul va avea următoarea structură:

1. Instruiri la tema „Implicarea cetățenilor în monitorizarea proiectelor de infrastructură implementate cu suportul financiar al UE”.

2. Achizițiile publice locale. Care este specificul achizițiilor publice? Care sunt categoriile și pragurile de achiziții? De ce este importantă monitorizarea achizițiilor publice locale?

3.Cum obținem informații despre achizițiile publice de valoare mică? Solicitare de informații, model de solicitare, și termenii obținerii informației.

4. Ateliere pentru elevii din instituție în vederea conștientizării beneficiilor măsurilor de eficiență energetică.

5. Ateliere de monitorizare a proiectului.

6. Pregătirea unui raport de monitorizare a proiectului.

Cerințele față de ofertanți:

- Experiență și expertiză în realizarea unor materiale similare;

- Respectarea termenelor de realizare a materialelor solicitate.

- Expertiză în domeniul monitorizării achizițiilor publice

Procedura de aplicare

Ofertanții interesați trebuie să transmită dosarul de aplicare care va include următoarele:

  • Datele de contact
  • CV persoanei care va realiza materialele;
  • Portofoliul/Articole sau alte texte care probează cunoștințele ofertantului/ofertantei în domeniul monitorizării achizițiilor publice;
  • Oferta financiară (suma brută) în lei.

Evaluarea dosarelor se va efectua conform următoarelor criterii:

- Experiența relevantă;

- Disponibilitatea de a realiza materialele în termenii indicați;

- Oferta financiară.

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare este 15 aprilie 2021. 

Dosarele de aplicare vor fi expediate în format electronic la adresa de email: rotari.v.470@gmail.com  cu titlul ”Ofertă expet”.

Vor fi contactați doar ofertanții preselectați!

 

AO EXPRESUL  este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ShiT- Schimbarea începe de la tine - fii inovativ și creativ, în municipiul Ungheni.  
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR „HABITAT”.

Author: Veronica Rotari


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet