Invitație repetată pentru prezentarea ofertelor de preț - Procurare multicopter

Distribuie prietenilor:Beneficiar: Asociaţia Obştească „Asociația Republicană pentru Ințiative Sociale „ARIS”.
Sursele de finanțare: 
Proiectul: AO „ARIS” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Promovarea gestionării raționale a deșeurilor vegetale în municipiul Edineț”, în colaborare cu Primăria municipiului Edineț, în perioada august 2020-februarie 2021, prin acordul de grant nr. 02/2020

Asociaţia Obştească „ARIS” anunță relansarea concursului de oferte pentru achiziționarea unui multicopter, conform următoarei specificații tehnice:

 

Ecran: Unghiul de vizualizare:

94°

Parametrii de bază

Tip multicopter:

Quadrocopter

Număr de elice:

4

Senzori:

Vision Positioning
GPS Positioning
3-axis (pitch, roll, yaw)

Durata zborului:

30 min

Viteză maximă pe verticală:

6 m/s

Viteză maximă pe orizontală:

20 m/s

Raza de acțiune:

FCC Compliant: 7 km
CE Compliant: 3.5 km

Autopilot:

Revenire la punctul de decolare:

Cameră

Built-in

Rezoluție foto:

5472 x 3648

Rezoluție matrice:

20 Mp

Rezoluție video:

4K (60fps)

Interfață:

Wi-Fi

Baterie: Capacitatea bateriei:

5870 mAh

Tip baterie:

Li-Po

Specificații carcasă:

Screw protection
Filters for the camera

Tip material:

Alloy of titanium and magnesium

Sistem de operare

 

Compatibiliate SO:

Android / iOS

Garanție

24 luni

  1. Contractul va fi acordat companiei care prezintă oferta de preț pentru produsul care întrunește specificațiile tehnice prezentate și oferă cel mai mic preț la cota „zero” TVA.

ATENȚIE!

Solicitantul va face o analiză comparativă a prețurilor prezentate în oferte cu prețurile produsului de pe pagina oficială sau internet-magazinul furnizorului. În cazul în care prețul din ofertă (indicat la cota „zero” TVA) va fi mai mare sau egal cu cel prezentat pe pagina web/internet-magazin, ofertantul va fi decalificat.

  1. Oferta poate fi expediată prin email la adresa: aris.director@gmail.com
  2. Oferta va fi însoțită OBLIGATORIU de următoarele documente:

4.1. Сopia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică);

4.2. Documentație tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.

  1. Termenul limită de prezentare a ofertelor este: 16 noiembrie 2020, ora locala 16.00. Ofertele întârziate vor fi respinse.
  2. OFERTA va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni și prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produsului propus, conform specificațiilor tehnice solicitate. Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 15 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

  1. PREŢUL:  Prețurile vor fi indicate în Lei Moldovenești.

Prețul nu va include TVA, Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 (articolul 1981) „Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”, cu modificările si completările respective (Monitorul Oficial nr. 52-53/308 din 14.04.2010).

  1. EVALUAREA OFERTELOR se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de UE și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin metoda de comparare a prețurilor specificate în ofertă.
  2. ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț la produs, conform specificației tehnice, și care prezintă documentația solicitată.

 

Informații suplimentare pot fi obținute de la coordonatorul de proiect Diana Ikim. Tel.: /+373/ 246 24018.

În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația de Participare/Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice amendament emis va face parte din Invitația de Participare/Cererea de Ofertă. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația de Participare direct de la Cumpărător.

A.O. „ARIS” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.