CNPAC anunță concurs de selectare a unei companii/specialist IT pentru elaborare site

Distribuie prietenilor:


Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii anunță concurs de selectare a unei companii/specialist IT pentru elaborarea site-ului www.barnaus.md.

Locul: Chișinău, Republica Moldova

Tipul contractului: prestări servicii

Candidați eligibili: companii IT specializate, persoane juridice, înregistrate în Republica Moldova

Termen limită de prezentare a ofertelor: 20 noiembrie 2020, ora 17:00

Durata preconizată de realizare: maxim 5 luni din momentul semnării contractului 

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, care activează începând cu 1997 și are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Cu sprijinul World Childhood Foundation, CNPAC implementează proiectul „Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de copii”. Scopul de bază al intervenției este asigurarea copiilor victime/martori ai infracțiunilor la servicii de asistență integrată de tip Barnahus (asistență juridică, psihologică, socială și medicală după principiul „sub un singur acoperiș).

În scopul informării potențialilor beneficiari și a autorităților responsabile de protecția copilului victimă a abuzului despre serviciile acordate de Barnahus, despre legislația în domeniu și despre alte teme conexe, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copiii va crea o pagină web: www.barnahus.md.

Această platformă urmează să devină o sursă utilă de informații referitor la domeniul protecției copilului victimă a abuzului, adresate profesioniștilor, părinților, copiilor.

Obiectivul principal al lucrărilor constă în elaborarea de la zero a unei versiuni a paginii www.barnahus.md, care va fi adaptată tehnologic, vizual și interactiv tendințelor moderne în domeniul dezvoltării paginilor web, și va fi capabilă să prezinte într-o manieră accesibilă și eficientă domeniile de activitate ale Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor (Barnahus), precum și legislația în domeniul protecției copilului, politicile, activitățile de asistență etc.

TERMENI DE REFERINȚĂ a se descărca aici

La concurs pot participa companii specializate în prestarea serviciilor informatice, cu o experiență în domeniu de minim 3 ani (demonstrată prin copia certificatului de înregistrare). Existența experienței ofertantului în elaborarea și implementarea soluțiilor web destinate organizațiilor nonguvernamentale și/sau domeniului de referință va constitui un avantaj.

Oferta de participare la concurs va conține următoarea informație:

 • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Copia actelor de înregistrare;
 • Exemple de lucrări de complexitate similară realizate de ofertant în ultimii doi ani (minim trei exemple);
 • CV-ul specialistului/angajaților operatorului economic în care sunt specificate calitățile, responsabilitățile și alte informații care confirmă competențele persoanelor propuse spre implicare în realizarea acestui proiect;
 • Oferta tehnică propusă, cu estimarea activităților și termenilor de realizare, cu respectarea perioadei indicate mai sus;
 • Perioada de garanție și asistență tehnică;
 • Oferta financiară detaliată, prezentată în lei.

Cerințe față de documentele aferente participării la concurs

 •  Documente de explicare a viziunii și modului de implementare;
 •  Descrierea etapelor în care va fi derulat proiectul și a responsabilităților părților în cadrul fiecărei etape;
 •  Informații despre costurile și condițiile de efectuarea lucrărilor de dezvoltare a platformei;
 •  Informații despre condițiile de menținere a platformei online pe perioada de garanție (12 luni după lansare);
 •  Informații despre costurile și condițiile de menținere a paginii web după perioada de garanție pe parcursul a 12 luni.

Criterii de evaluare a ofertelor

 • Experiența anterioară relevantă de elaborare a paginilor web;
 • Calitatea și relevanța ofertei tehnice;
 • Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenul-limită indicat. Disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși va constitui un avantaj;
 • Oferta financiară relevantă ofertei tehnice;
 • Reputația și imaginea companiei. Prezentarea unor scrisori de recomandare va constitui un avantaj.

Depunerea ofertelor

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la office@cnpac.org.md, cu mențiunea ”Pagina www.barnahus.md sau direct la sediul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (str. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, Chișinău) până pe 20 noiembrie 2020, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 79 88 02 06 sau la adresa de e-mail: office@cnpac.org.md.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

*****

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

 

https://docdro.id/6UIRPzL 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet