Cerere de ofertă - audit de proiect

Distribuie prietenilor:Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent „EXPERT-GRUP” anunță tender pentru selectarea unei companii care să efectueze auditarea rapoartelor financiare de proiect pentru următoarele 2 proiecte: 

  • Raport nr.1 – proiect implementat pe parcursul perioadei 01.03.2019 - 30.11.2020. Perioada de colectare a datelor: decembrie 2020. Prezentarea raportului de audit final până la 15 ianuarie 2021;
  • Raport nr.2 - proiect implementat pe parcursul perioadei 01.02.2020 - 31.03.2021. Perioada de colectare a datelor: aprilie 2021. Prezentarea raportului final până la 15 mai 2021.

Auditarea celor 2 proiecte se va face separat, în conformitate cu Standardele Naţionale și Internaționale de Audit. În raportul de audit va fi reflectată, pe scurt, situaţia privind alocarea şi cheltuirea resurselor financiare pe fiecare proiect în parte. Raportul de audit trebuie să conţină opinia clar exprimată în formă scrisă.

Conţinutul și procedura de depunere a ofertei

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa procurari@expert-grup.org următoarele documente:

  • Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea celor 2 proiecte;
  • CV-ul organizației din care să reiasă activitățile de audit relevante precum şi valoarea proiectelor auditate;
  • Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
  • Licenţa pentru activitatea de audit (copia);
  • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

Cerințe minime înaintate companiilor participante:

  • 3 ani de activitate;
  • Experiență cu auditarea proiectelor finanțate donatori internaționali.

Prioritate se va acorda companiilor cu experiență de minim 5 ani în auditarea proiectelor cu valoarea minima de 70.000 USD.

Termen limită de aplicare: termenul limită de depunere a ofertelor este 29 octombrie 2020, ora 10:00.

Pentru mai multe detalii accesați cererea de ofertă detaliată: Cerere de ofertă - audit de proiect

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta laiulia@expert-grup.org, tel. 79 033 684. Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.