Servicii Organizare Eveniment B2B

Distribuie prietenilor:


Contextul prezentului tender:

A.O. “Centrul de Consultanță în Afaceri” implementează proiectul „Rețeaua de Comerț Agricol Durabil din bazinul Mării Negre“ (AgriTradeNet) în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, care este co-finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul instrumentului european de vecinătate și de către țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.

Proiectul AgriTradeNet își propune să dezvolte capacitatea producătorilor locali, oportunitățile lor de certificare și identificare geografică și stabilirea conexiunilor între organizațiile de afaceri din Bazinul Mării Negre care la nivel local sprijină activitatea acestor producători.

Obiectul contractului:

Subiectul acestui tender este furnizarea serviciilori de organizare logistică a unui tîrg B2B local în Moldova.  

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 26/10/2020. Orice ofertă primită după acest termen limită va fi respinsă în mod automat.

Depunerea ofertelor:

Ofertanții vor depune ofertele care vor conține: formularul standard de depunere și anexele solicitate în partea B (document format Word “2_Partea_B.Formatul_ofertei”). Pentru solicitarea formularului de aplicare rugăm să remiteți un email de manifestare a intenției pe adresa indicată mai jos.

Ofertele trebuie prezentate în format electronic (exemplarul original scanat) și expediate la adresa electronică ciochina.elena.law@gmail.com cu subiectul “Oferta BSB383/GAT3EES-organizare/06/11/2020”. 

 

Nr.

Titlul articolului

Descriere servicii solicitate

1

Servicii de arendă sală

Sală pentru desfășurarea unui tîrg B2B de 1 zi, pentru cel mult 50 de participanți care să fie aranjați a câte 5-6 persoane la masă rotundă pentru ca aceștia să aibă vedere liberă spre ecranul de proiecție, cu respectarea distanței sociale și a tuturor cerințelor sanitare de securitate în contextul Pandemiei COVID19.

Data planificată pentru desfășurarea evenimentului : 6 noiembrie 2020, de la 09:00 pînă la 18:00.

Dotări minime solicitate pentru sală: computer, proiector și ecran pentru proiectare, 2 microfoane stabile, 2 microfoane mobile, echipament tehnic de sunet, aparat de aer condiționat, flipchart cu foi de flipchart si carioci.

 

2

Servicii de catering pentru training

Organizarea unei cafele de bun venit, unei pauze de cafea și a prânzului de tip buffe, după cum urmează:

Cafea de bun venit - cafea, ceai, apă/suc, dulciuri.

Prânz  - de tip buffet

Pauza de cafea - cafea, ceai, apă/suc, dulciuri.

Detalii aferente:

Număr de zile: 1 zi. Pentru Maxim 50 participanți

3

Arendă Mobilier pentru standuri de expoziții / Ghișeu promoțional

 În cadrul evenimentului vor fi amplasate 5 standuri de expoziție pentru prezentarea produselor partenerilor din cadrul proiectului BSB și plus standuri promoționale ale producătorilor și procesatorilor locali de pomușoare.

Număr de standuri de expoziții: minim 10 un ( la solicitare pot fi mai multe)

4

Arendă Frigidere pentru păstrarea produselor utilizate în cadrul expoziției

În cadrul evenimentului vor fi necesare frigidere pentru păstrarea produselor ușor alterabile.

Număr de Frigidere: minim 4

5

Contractare promoteri

În cadrul evenimentului vor fi contractați 5 promoteri pentru promovarea produselor partenerilor internaționali din cadrul proiectului BSB , care vor lua cunoștință cu specificul produselor și țării de proveniență și cu alte materiale informative/promoționale necesare spre a fi prezentate

Număr de promoteri: 5 persoane

6

Contractare moderator eveniment

În cadrul evenimentului va fi contractat un moderator pentru prezentarea proiectului, a companiilor și țărilor partenere și care va colabora cu CCA la crearea unei agende pentru eveniment.

Număr: 1 moderator ( cu minim experiență 3 ani în moderarea evenimentului B2B)

 

Pentru detalii si/sau concretizări nu ezitați să ne contactați: 

Ciochina Elena, asistent proiect, 068384224

Ofertele le așteptăm la adresa de email : ciochina.elena.law@gmail.com 

 

1.     INFORMAȚIE FINANCIARĂ

Achizițiile și contractarea serviciilor de către  A.O. “Centrul de Consultanță în Afaceri” pentru implementarea proiectului Rețeaua de Comerț Agricol Durabil din Bazinul Mării Negre (AgriTradeNet) sunt scutite de plata taxelor vamale, taxelor pentru procedurile vamale, TVA. Aceste scutiri sunt cu drept de deducere în conformitate cu Acordul-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova  și Comisia Comunităților Europene privind asistentă externă, semnată la Bruxelles la 11 mai 2006 și rectificat prin Legea nr.426-XVI din 27 decembrie 2006 (valabile până la 01.11.2020) Anexa nr.1 la Hotărârea de Guvern nr.246/2010 lit. m) (numărul de înregistrare 8721159211137), art.104 lit.c1din Codul Fiscal.

2.     INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ofertele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Nr.

Criteriile

Scor (punctaj)

1

Amplasarea favorabilă și accesibilă capabilă să faciliteze la maxim participarea grupului țintă la training și respectarea condițiilor de sercuritate COVID19

30

2

Deținerea certificatului de HACCP/ISO pentru serviciile de catering/restaurant

10

3

Prețul

60

Scorul general (din 100 puncte)

100

După caz ofertantul poate menționa și alte caracteristici relevante pe care le posedă.

Criteriul de atribuire este: cea mai bună valoare pentru bani, conform raportului 40% calitate tehnică și 60 % prețul.

Ofertanții vor fi informați cu privire la rezultatele procedurii de evaluare în format electronic prin email.

Timpul estimat de răspuns la ofertanți este 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a ofertelor.

 

1.     OFERTA FINANCIARĂ

Prețul total pentru serviciile sus enumerate este ________MDL. Oferta de preț este fără TVA.

Prețul oferit include prestarea serviciilor descrise în oferta tehnică, precum și toate costurile aferente incidentale (cum ar fi transportul, logistica, etc., atunci când este necesar).

Vă rugăm să prezentați oferta de preț detaliată, în conformitate cu elementele din oferta tehnică, precum și cu defalcarea costurilor suplimentare.

Nr.

Titlul articolului

Descrierea serviciilor

Preț unitar (MDL)

Durata, zile

 

Preț total (MDL)

1

Servicii de arendă sală

Sală de trening pentru 30-50 participanți aranjați a câte 5-6 persoane la masă rotundă, cu vedere spre ecranul de proiecție 

 

1

 

Computer

 

1

 

Proiector și ecran pentru proiector

 

1

 

2 microfoane fixe

 

1

 

2 microfoane mobile

 

1

 

Echipament tehnic audio

 

1

 

Flipchart cu 2 seturi de foi și carioci

 

1

 

Nr.

Titlul articolului

Descrierea serviciilor

Preț unitar (MDL)

Durata 5 zile, persoane max 50

 

Preț total (MDL)

2

Servicii de catering pentru training

Cafea de bun venit

 

1 zi /50 per

 

Prânz tip buffet

 

1 zi /50 per

 

Pauza de cafea

 

1 zi /50 per

 

Preț total

x

 

x

 

 

 

 

 

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet