Cererea de Ofertă de Preț - prestarea serviciilor tipărire a materialelor informaționale TB

Distribuie prietenilor:În cadrul proiectului „“Consolidarea controlului tuberculozei în Republica Moldova” , finanţat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB şi Malariei.

 Centrul PAS vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru serviciile de tiparire a:

 

Denumirea

Cantitatea

1

Tuberculoza la adulți , pliant, rom.

2000

2

Tuberculoza la adulți , pliant, rus.

1000

3

Tuberculoza la copii , pliant, rom.

2000

4

Tuberculoza la copii , pliant, rus.

1000

5

Tusiti corect, pliant, rom.

2000

6

Tusiti corect, pliant, rus.

1000

7

TB nu este un obstacol în calea fericirii,  pliant, rom.

2000

8

Туберкулез не преграда счастью, pliant, rus.

1000

9

Tuberculoza si COVID-19 (pentru bolnavi cu TB), pliant, rom./rus.

2000

10

Tuberculoza si COVID-19: diagnostic si prevenire, pliant, rom.

2000

11

Tuberculoza si COVID-19: diagnostic si prevenire, pliant, rus.

1000

12

Cum este transmisă tuberculoza, flyer, rom.

2000

13

Cum este transmisă tuberculoza, flyer, rom.

1000

14

Simptomele TB, flyer, rom./rus.

2000

15

Simptomele TB pentru migranti, flyer, rom./rus.

2000

16

Tuberculoza si COVID-19, flyer, rom.

2000

17

Tuberculoza si COVID-19, flyer, rus.

2000

18

Tuberculoza: intrebari si raspunsuri, brosura, rom./rus.

2000

19

Ghid pentru bolnavi cu TB, brosura, rom./rus.

2000

20

Tuberculoza la copii, brosura, rom./rus.

2000

21

Mituri despre tuberculoza, brosura, rom.

2000

22

Mituri despre tuberculoza, brosura, rus.

1000

23

Calendar-buzunar_2021 „Simptomele tuberculozei”, rom.

5000

24

Сalendar de perete-2021  „Sănătatea ta în mâinile tale”, rom.

2000

25

Сalendar de perete-2021  „Твое здоровье – в твоих руках”, rus.

1000

26

Calendar de masa-2021  „Sănătatea ta în mâinile tale ”, rom.

2000

27

Calendar de masa-2021  „Твое здоровье – в твоих руках”, rus.

1000

 Termenii și Condițiile de Livrare cît și Informaţia privind specificaţiile tehnice pot fi accesate la acest link: http://pas.md/ro/PAS/Tenders/Details/475 

 Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate elementele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

 Oferta dumneavoastră, în formatul atașat, va fi adusă direct la Centrul PAS sau transmisă  prin poştă, E-mail sau fax la adresa:

Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1, MD-2012

Fax: /+373/ 22 22-63-87

E-mail: [email protected]

 Data limită pentru primirea ofertelor de către Centrul PAS la adresa menţionată la alineatul 2 este: 9 octombrie 2020, , 18 00 ora locală. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către Centrul PAS până la data limită menţionată pentru depunere.

 Se acceptă oferte prin poștă, E-mail, fax sau aduse direct la Centrul PAS.

 Furnizorul se obliga de a respecta ”Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei (GFATM).

 Evaluarea ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Achiziții în cadrul împrumuturilor IBRD și creditelor IDA, ediția iunie 2014, Paragraf 3.5 "Shopping".

  Termenii și Condițiile de Livrare atașați sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, semnați și returnați Centrului PAS.

 Oferta dumneavoastră în Română,  va fi depusă în conformitate cu următoarele condiţii:

  • PREŢUL. Preţul în lei Moldovenești (MDL) calculat la cota 0 TVA trebuie să includă şi preţul pentru transport, şi alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinaţie: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1.
  • EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor.

 La evaluarea ofertelor, Centrul PAS  va stabili pentru fiecare propunere preţul evaluat prin ajustarea ofertei de preţ, cu efectuarea corecţiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferenţă între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferenţă între rata unitară şi suma totală pe linie, care rezultă din înmulţirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

  • ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preţ evaluat per lot.
  • VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 4 de mai sus.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Cezar Captaciuc – Coordonator procurări și logistică, Centrul PAS

Telefon: /+373/22 22-63-43

E-mail: [email protected]

 Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

 Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris Centrul PAS la adresa specificată în paragraful 10. Centrul PAS va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

 În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Centrul PAS poate modifica Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Cererea de Ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Centrul PAS.

 Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar Centrul PAS nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de licitare.

 Centrul PAS își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.