Selectarea studioului de producție video

Distribuie prietenilor:Termeni de referință

Selectarea studioului de producție video pentru realizarea a 10 videouri pentru campania socială anuală

I.INTRODUCERE

Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” a fost fondat la 8 mai 1998 și este una dintre cele mai vechi organizaţii neguvernamentale care promovează în mod activ drepturile comunităţii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și transgenderi) în Republica Moldova. Pe toată perioada activităţii sale, GENDERDOC-M a realizat mai mult de cincizeci de proiecte de toate dimensiunile. Ele au fost orientate spre soluţionarea obiectivelor strategice ale organizaţiei în diferite perioade ale dezvoltării sale. Atingerea rezultatelor s-a efectuat prin informarea societăţii despre orientarea sexuală și identitatea de gen, prin activitatea de lobby pentru interesele și drepturile LGBT în structurile de stat și în organizaţiile internaţionale, prevenirea HIV/SIDA și a ITS (infecţii cu transmitere sexuală), promovarea unui mod sănătos de viaţă, organizarea activităţilor sociale și culturale, acordarea de consultaţii psihologice și juridice (transgenderilor, gay-ilor seropozitivi, gay-ilor în etate, apropiaţilor persoanelor din comunitatea LGBT), lucrul cu grupurile profesionale (psihologi, sociologi, jurnaliști, poliţiști, lucrători medicali) ș.a.
Misiunea Centrului de Informaţii „GENDERDOC-M” este crearea unui mediu legislativ, juridic și social favorabil pentru lesbiene, gay, bisexuali și transgenderi, prin dezvoltarea comunității LGBT, prin informarea, promovarea drepturilor, acordarea serviciilor și extinderea capacităților organizaționale.

Activitatea Centrului de Informaţii „GENDERDOC-M” este orientată spre atingerea următoarelor scopuri:

 • Fiecare persoană dispune de drepturi egale, inclusiv civile, politice, sociale, economice și culturale.
 • Nimeni nu are dreptul să discrimineze și să umilească o persoană în dependență de orientarea sa sexuală sau identitatea gender.
 • Orice persoană are dreptul de a avea acces la informații exacte cu privire la toate aspectele legate de orientarea sexuală și identitatea gender.
 • Organizațiile și activiștii pentru drepturile omului urmează să fie ghidați de principiile universalității, indivizibilității, interdependenței și strânsa corelație a drepturilor omului, inclusiv LGBT.
 • Statul este obligat să prevină, iar în cazul unei acțiuni ilicite, să aducă în fața justiției infractorul pentru acte de discriminare, violență sau instigare la violență și ură, umilire sau insultare a unei persoane pe motive de orientare sexuală și/sau identitate gender.
 • Statul și mass-media urmează să informeze în mod obiectiv publicul referitor la diversele aspecte ale orientării sexuale sau ale identității gender.
 • Fiecare om are dreptul la recunoașterea și exprimarea identității lui de gen.
 • Statul ar trebui să recunoască în mod legal existența cuplurilor de același sex și echivalența lor cu cuplurile heterosexuale.

II.SPECIFICUL PROBLEMEI ȘI OBIECTIVELE COMUNICĂRII
Lesbienele, gay-ii, bisexualii și transsexualii sunt o parte integrantă a societăţii noastre cu drepturi și libertăţi egale cu ceilalţi cetăţeni. Cu toate acestea, drepturile acestei categorii de cetățeni continua să fie încălcate în Republica Moldova. Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” desfășoară o serie de activități menite să asigure egalitatea și nediscriminarea în Republica Moldova. Astfel, Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” organizează anual o campanie socială, care are ca scop sensibilizarea opiniei publice privind drepturile și libertățile persoanelor LGBT și sporirea nivelului de toleranță față de toate categoriile de cetățeni.


În scopul asigurării vizibilității mesajului campaniei, anunțăm un concurs pentru selectarea studioului de producție video pentru o serie de 10 videouri pentru campania din acest an. Fiecare video va avea un personaj diferit. Durată maximă a unui video va fi de 3 minute.

III.RESPONSABILITĂȚILE STUDIOULUI DE PRODUCȚIE:

 • Organizarea filmărilor. Căutarea și găsirea spațiului de filmare intră, inclusiv, în responsabilitatea studioului;
 • Filmările propriu-zise;
 • Post-producția videourilor;
 • Livrarea videourilor către comanditar în termenul stabilit prin contract

IV. DATA LIMITĂ A LIVRĂRII PRODUSELOR:

15 iunie 2020

V. PROCEDURA DE EVALUARE:

Studioul de producție video va fi selectat în concordanță cu Termenii de referință în cauză și procedurile interne ale Centrului de informații „GENDERDOC-M”, în baza următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniul prestării serviciilor de producție video de cel puțin 3 ani;
 • Experienţa specifică în realizarea spoturilor video pentru proiectele sociale, implementate în Republica Moldova;
 • În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență.

Nu vor fi eligibile:
*Întreprinderile care se află în proces de insolvabilitate și/sau lichidare;
*Întreprinderile/instituțiile care nu întrunesc criteriile de eligibilitate indicate în prezentul Termen de Referință.

Centrul de Informații ”GENDERDOC-M” își rezervă dreptul de a anunța un concurs repetat sau apel la alte companii participante la prezentul concurs, în cazul în care compania câștigătoare nu va reuși să implementeze planul de acțiuni al Campaniei.


Rezultatele preselecției vor fi anunțate pe 15 mai 2020

VI. DOCUMENTELE DE PARTICIPARE:
Pentru participare la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele documente:

 1. Portfoliul cu cele mai recente spoturi realizate;
 2. Oferta financiară pentru toate etapele realizării spotului;
 3. Copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

VII: CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE:
Propunerile companiilor interesate vor fi expediate Directoarei executive a Centrului de Informații GENDERDOC-M, Anastasia Danilova, până în data de 13 mai la următoarea adresă electronică: [email protected]

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.