Extinderea termenului de aplicare la concursul prin cerere de oferte în vederea selectării unei/unor companii (organizaţii) care să ofere echipament pentru terenuri de fitness/sport/joacă

Distribuie prietenilor:


Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă extinderea termenului de aplicare la concursul prin cerere de oferte în vederea selectării unei/unor companii (organizaţii) care să ofere echipament pentru terenuri de fitness/sport/joacă în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII”. Programul de Mentorat este parte componentă a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunităţi Egale”, implementat de Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu CPD, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Suedia.

Obiectivul concursului: Procurarea echipamentului pentru terenurile de fitness/sport/joacă necesare pentru realizarea proiectelor comunitare din localități ale raioanelor Căușeni, Cahul și Soroca. Detalii a se vedea în Anexa 1. a documentului pe care îl găsiți AICI.

Rezultate aşteptate: Companiile selectate vor presta servicii conform condițiilor solicitate de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi CPD).

Oferta va include în mod OBLIGATORIU următoarele elemente:

  • Copia certificatului de înregistrare;
  • Copia Certificatului/certificatelor ce confirmă proveniența echipamentului;
  • Declarația de integritate semnată (Anexa 2. a documentului pe care îl găsiți AICI)
  • Oferta financiară, în MDL, la cota zero TVA (documentul privind aplicarea TVA la cota zero va fi expediat furnizorului selectat) – conform Anexei 1, în care se va confirma că termenul de valabilitate a preţurilor este de 30 zile şi că termenul de livrare a bunurilor este de maximum 30 zile din ziua semnării contractului;
  • Condițiile/termenii de garanție a fiecărui echipament;
  • Document ce atestă disponibilitatea echipamentului în stoc/sau confirmarea furnizorului, care va fi expres indicată în oferta financiară;
  • Imagini a echipamentului ce este propus în oferta financiară.

!!! Menționăm că adresele la care vor fi livrate echipamentele sunt indicate în Anexa 1.

Preţul pentru livrarea şi instalarea echipamentelor va fi indicată în oferta financiară.

Termenul de livrare va fi stabilit pentru fiecare localitate în parte, de comun acord cu furnizorul selectat, dar nu va depăși 30 zile calendaristice din momentul semnării contractului.

Modul de întocmire a ofertelor financiare: Oferta financiară va conține în mod OBLIGATORIU data, semnătura directorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail, numele deplin al persoanei de contact).

(!) Oferta financiară nesemnată, nedatată şi neştampilată nu va fi valabilă.

Modelul ofertei financiare este reflectat în Anexa 1 a documentului pe care îl găsiți AICI.

 

Cerinţe minime de calificare:

Cel puţin 2 an de activitate în domeniul serviciilor solicitate.

Criterii de Evaluare:

  1. Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru echipamentele solicitate cu cele prezentate;
  2. Disponibilitatea în stoc a itemilor solicitaţi;
  3. Oferta financiară.

Plata pentru serviciile prestate:

Plăţile vor fi efectuate doar prin virament bancar, în MDL, după recepționarea bunurilor.

Perioada obligatorie de livrare a bunurilor aprilie – mai 2020.

 

!!! CPD își rezervă dreptul de a selecta una sau mai multe companii pentru furnizarea bunurilor solicitate în acest document !!!

 

!!! Dată fiind situația epidimiologică în care ne aflăm, Ofertele vor fi trimise doar în formă electronică la e-mail: olga.sirbu.cpd@gmail.com , gaprecup@hotmail.com.

Termenul de valabilitate a ofertelor este de 30 zile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 03 aprilie 2020.

 

Pentru informații suplimentare: Olga Sîrbu, e-mail: olga.sirbu.cpd@gmail.com

Galina Precup, e-mail: gaprecup@hotmail.com.

Alte articole de acest autor:
Author: Olga Sirbu

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol:

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.