Concurs studiou de producție

Distribuie prietenilor:TERMENI DE REFERINȚĂ
producerea a 12 emisiuni „OptmartSRL”

I.INTRODUCERE

IREX Europe este o organizație non-profit, non-guvernamentală, care lucrează pentru îmbunătățirea educației, consolidarea presei independente, reducerea conflictelor și sprijinirea democrației și a drepturilor omului. Abordarea IREX Europe pune accent pe parteneriatele cu organizațiile de dezvoltare locală și oferă instruire și consolidarea capacităților pentru a crea schimbări durabile.

Unul dintre proiectele implementate și coordonate de IREX Europe în Moldova este denumit „Moldova împotriva tuturor formelor de discriminare”, care are drept scop combaterea discriminării împotriva femeilor / comunității LGBT și promovarea egalității de gen în Republica Moldova prin două componente principale care sunt 1 ) consolidarea capacității femeilor / organizațiilor și activiților LGBT și 2) creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la problemele de egalitate de gen. Acesta a fost dezvoltat în strânsă colaborare cu partenerii locali GENDERDOC-M, Gender Centru și cu Platforma pentru Egalitatea de Gen (PEG) și se bazează pe experiența și cunoștințele respective ale nevoilor grupurilor țintă din Moldova.

Proiectul este coerent cu strategiile globale de dezvoltare, precum Agenda 2030 și Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD). Proiectul va contribui la implementarea ODD, cu accent puternic pe SDG 5 „Atingerea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor” și SDG 10 „Reducerea inegalităților” cu obiectivul său 10.2 „Până în 2030, împuternicirea și promovarea socialului, includerea economică și politică a tuturor, indiferent de vârstă, sex, dizabilitate, rasă, etnie, origine, religie sau statut economic sau de altă natură ”.

Proiectul va contribui în paralel la dezvoltarea capacităților femeilor / organizațiilor și activiștilor LGBT și la creșterea gradului de conștientizare a publicului cu obiectivul general de a combate discriminarea împotriva femeilor / comunității LGBT și de a promova egalitatea de gen în Republica Moldova. În acest sens, proiectul este relevant pentru instrumentele internaționale de combatere a discriminării împotriva femeilor și a altor grupuri vulnerabile, precum Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), care a fost ratificată de Republica Moldova în 1994. Prin includerea unui accent pe comunitatea LGBT, proiectul este, de asemenea, coerent cu Principiile Yogyakarta plus 10 (YP + 10) privind Principiile și obligațiile statului privind aplicarea Legii internaționale a drepturilor omului în legătură cu orientarea sexuală, identitatea de gen, expresia de gen și caracteristicile sexului (SOGIESC).

Mai exact, în cadrul Clusterului de activități 2, care este legat de activitățile de sensibilizare, proiectul prevede dezvoltarea și difuzarea emisiunii „Optmart SRL” (http://tv8.md/tv8-show-category/optmart-srl/). Emisiunea abordează problemele cu care se confruntă femeile din Moldova, în special legate de discriminare, stereotipuri și lipsa posibilităților de împuternicire. Programul este găzduit și moderat de patru femei active, inclusiv o activistă LGBT și câte un nou invitat la fiecare emisiune. Primele trei sezoane au cuprins 60 de emisiuni pe diferite subiecte psihologice și sociale obținând popularitate în rândul publicului larg.

Ultima emisiune a fost difuzată în martie 2019. Cu sprijinul acestui proiect, TV8 va difuza următorul sezon al emisiunii. Prin urmare, aceasta prezintă o oportunitate unică de a continua un produs cu ​​impact ridicat, deschis și progresiv, care a câștigat deja încrederea publicului său și a unei mari baze de spectatori.

În acest scop, IREX Europe este în căutarea unui furnizor care să ofere servicii pre și post-producție ale emisiunii respective.

II.RESPONSABILITĂȚILE STUDIOULUI DE PRODUCȚIE:

Studioul va lucra în strânsă colaborare cu moderatoarele emisiunii și vor respecta cerințele și doleanțele lor legate de conceptul emisiunii.

Studioul se angajează să asigure producția și post-producția emisiunilor cu următoarele condiții:

 • Producător pentru emisiune, va oferi programul / planul pentru emisiunea propusă și îl va aproba împreună cu coordonatorul emisiunii TV;
 • Asigurarea studioului de filmare cu decor potrivit
 • Cerințele pentru filmare sunt: 5 camere, 5 cameramani, lumină, intercom, mixer, 5 microfoane, inginer de sunet, director de imagine și alte echipamente tehnice necesare pentru a asigura calitatea maximă;
 • Cerințele de pre-producție sunt: logistică, make up pentru 4 moderatoare, foto shooting pentru 4 moderatoare, promo general;
 • Cerințele de post-filmare: interviuri scurte cu invitații, editare video, teasere, Packshots.
 • Livrarea emisiunilor către comanditar în termenul stabilit prin contract.

 III. LIVRABILE:

 • Compania selectată ar trebui să ofere un plan detaliat care să includă termenele de livrare a fiecărei emisiuni și materiale de post-producție, în strânsă cooperare cu coordonatorul emisiunii TV. Compania va fi responsabilă pentru producția și livrarea copiilor principale ale următoarelor:

1) 12 spectacole, cu durata de 50 minute fiecare, conform planului oferit de moderatori;

2) materiale post-show (post-film), cum ar fi interviuri scurte cu invitații, editare video, teasers, Packshots

IV. PERIOADA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII: 

 • Filmările se vor desfășura în perioada 20 februarie – 30 aprilie 2020.

 V. DOCUMENTE DE PARTICIPARE:

Pentru a participa la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele documente:

 1. Portofoliu cu cele mai noi produse realizate;
 2. Oferta financiară pentru toate etapele dezvoltării produselor;
 3. Copia certificatului de înregistrare a societății și copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;

Propunerile companiilor interesate ar trebui trimise până în 16 februarie 2020 către managerul de proiect IREX Europe, Maira Zeinilova la adresa [email protected].

Studioul de producție video va fi selectat în baza următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniul prestării serviciilor de producție video de cel puțin 5 ani;
 • Propunerile financiare vor fi evaluate pe baza criteriilor de rentabilitate.

Nu vor fi eligibile:
*Întreprinderile care se află în proces de insolvabilitate și/sau lichidare;
*Întreprinderile/instituțiile care nu întrunesc criteriile de eligibilitate indicate în prezentul Termen de Referință.

Echipa proiectului își rezervă dreptul de a anunța un concurs repetat sau apel la alte companii participante la prezentul concurs, în cazul în care compania câștigătoare nu va reuși să implementeze planul de acțiuni al Proiectului.

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.