Anunț pentru selectarea unei Companii de Audit

Distribuie prietenilor:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, organizație nonguvernamentală, anunță concurs de selectare a unei Companii de Audit cu scopul de a realiza auditul financiar organizațional pentru anul 2019.

Obiectivele contractului includ realizarea auditului financiar, conform standardelor pentru un an (anul 2019), verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare și a veridicității informațiilor prezentate în rapoartele financiare.

Termenii și modul de prezentare a ofertei:

1) oferta se prezintă la sediul Beneficiarului pe adresa: mun. Chișinău, str. Bulgară, nr.1, Chișinău;

2) oferta se prezintă în original până la data de 14 martie 2020, ora 17:00, la sediul Beneficiarului;

3) oferta poate fi expediată prin intermediul oficiului poștal sau prezentată de către curier la locul destinației (mun. Chișinău, str. Bulgară, nr.1), dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor, indicat la punctul 2 ;

4) fiecare aplicant prezintă doar o singură ofertă;

5) pentru estimarea costului real al serviciilor de audit financiar, companiile interesate sunt obligate să se prezinte la AO „Institutum Virtutes Civilis”.

Oferta câștigătoare se va stabili conform următoarelor criterii:

1) perioada de efectuare a auditului;

2) obligativitatea desfășurării controlului de audit la sediul organizației;

3) termenul de prezentare a scrisorii către staff-ul administrativ;

4) termenul de prezentare a raportului auditorului;

5) numărul minim al persoanelor/auditorilor care vor efectua auditul activităților financiare anuale;

6) lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, fondatorul entității;

7) prețul serviciilor de audit;

8) experiența în domeniul dat de minim cinci ani.

Împreună cu oferta financiară, dosarul va mai include:

1) copia certificatului de înregistrare;

2) copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

3) copia licenței privind activitatea de audit general și auditul instituțiilor financiare;

4) copia certificatului de auditor cu experiență de minim cinci ani;

5) CV-ul companiei de audit.

Termenul limită de prezentare a ofertei a fost extins până la 14 martie 2020, ora 17:00.

Telefon de contact: 022 27 25 00; 0691 21 703;

Email: [email protected]

Persoana de contact: Nina Maioru, contabil AO „Institutum Virtutes Civilis”

Doar compania selectată va fi contactată.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” va oferi oportunități egale de angajare tuturor companiilor și candidaților care vor participa la concurs.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.