Termen extins: CRJM solicită oferte pentru servicii de transport de persoane (termen limită - 16 decembrie 2019)

Prezentare generală:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.   

 1. Scopul concursului:

CRJM anunță concurs de oferte pentru selectarea unei companii care oferă servicii de pasageri pe teritoriul Republicii Moldova. Persoana juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte, în baza contractului de prestare servicii semnat între părți în perioada decembrie 2019 – decembrie 2021.

În acest sens, companiile de transport pasageri interesate, urmează să prezinte oferte de preț, care vor conține informația prezentată în Anexa nr.1.

 • Criteriile de selecție:
 • Experiența profesională a companiei ofertante (inclusiv prezența pe piață);
 • Experiența șoferilor (minim 5 ani de experiență, cunoașterea regiunilor Moldovei constituie un avantaj);
 • Condiția și echiparea mijloacelor de transport (se va da preferință mijloacelor de transport hibride sau electrice);
 • Reputația profesională (criteriu valabil la prezentarea referințelor);
 • Oferta financiară;
 • Condițiile de rezervare a mijlocului de transport (timpul de notificare necesar prealabil prestării serviciilor) și condițiile de achitare.

Oferta va include:

 • Date generale ale companiei (denumirea companiei, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);
 • Certificatul de înregistrare/ extrasul din Registrul de Stat al companiei și un  CV succint al șoferilor disponibili, cu indicarea experienței profesionale;
 • Portofoliul (poze ale mijloacelor de transport propuse pentru prestarea serviciilor);
 • Oferta financiară trebuie completată după modelul atașat, în format EXCEL cu indicarea prețului în MDL per oră, pentru fiecare poziție separat, termenele de prestare și condițiile de achitare. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
 • Referințele vor fi înalt apreciate, cu indicarea datelor de contact ale persoanelor de referință.
 • În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

Oferta trebuie să fie datată și semnată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau depusă direct la sediul CRJM (str. A. Șciusev nr.33, MD-2001, mun. Chișinău), până la 16 decembrie 2019.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale. Toate companiile ofertante vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext.110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.