Youth Policy lab Moldova - Ghidare pe piața Muncii

🌎 Policy Lab (Laboratorul de politici) este un format interactiv de discuții și schimb de idei, care reunește factorii de decizie din politică, părțile interesate ale diferitor niveluri de implementare a politicilor și reprezentanți ai sectorului de tineret pentru a analiza împreună provocările și pentru a elabora idei inovative și recomandări pentru strategii și politici de tineret. 

 

Policy Lab final 2022

 

 

 

 

  

 

 

.

Youth Policy Lab se organizează paralel în 5 țări ai Parteneriatului Estic (Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus). 

 

Prin intermediul programului EU4Youth, noi (Aina Idrisova și Diana Vrabie) organizăm și facilităm Youth Policy Lab  2022 în Republica Moldova. În anul 2022 Laboratorul nostru de Politici se va axa pe domeniul Ghidării în Carieră și mai exact pe: 

✅ PUNTEA DE LA STUDII LA PIAȚA MUNCII pentru tineri și tinere🟪 Ciclul de evenimente și activități va dura pe parcursul lunilor iunie - decembrie;

🟪 Puteți face cunoștință cu structura unui ciclu Policy lab și să aflați mai multe detalii aici
      ⏩ https://bit.ly/policy-lab-2022-md ȘI AICI: https://bit.ly/policy-lab-md 

🟪 APLICAȚI pentru a participa la programul YOUTH POLICY LAB Moldova - 2022 aici
      ⏩ https://forms.gle/Xzx8JcFoWwXSvj7g9 

 

Scopul programului este să adune oamenii interesați și pe acei care sunt interesați profesional și personal în acest domeniu, pentru a testa prin intermediul participanților micro-experimente (soluții) ca în rezultat să avem o mai bună desfășurare a procesului de tranziție a tinerilor și tinerelor de la studii la piața muncii. 

 

INVITĂM PARTICIPANȚII ȘI PARTICIPANTELE cu profilul dat: 

✅ Centre de ghidare în carieră pe lângă universități, 

✅ Studenții și studentele, care sunt la etapa identificării locului de muncă, 

✅ Absolvenți și absolvente, care au reușit să aleagă un loc de muncă potrivit abilităților și/sau au beneficiat de serviciile centrelor de ghidare, 

✅ Absolvenți și absolvente, care NU au reușit să aleagă locul de muncă după universitate/colegiu, 

✅ Reprezentanții BUSINESS-ului și pieței muncii, 

✅ HR specialiști și specialiști în recrutare sau companii care lucrează în domeniul angajării personalului,

✅ Lucrători de tineret și specialiști de tineret, 

✅ Pedagogi universitari și conducători ai centrelor de ghidare în carieră, 

✅ Organizații, care lucrează în domeniul ghidării în carieră, 

✅ Reprezentanții instituțiilor și structurilor de stat, de guvern și mediul educațional etc. 

 

Perioada de aplicare este deschisă până pe 23 iunie 2022.
IMPORTANT: PARTICIPAREA ESTE POSIBILĂ DOAR PENTRU ACELE PERSOANE, CARE VOR FI DISPONIBILI SĂ PARTICIPE PE TOT PARCURSUL PROGRAMULUI. Grupul, în aceeași componență, va trece prin toate etapele și activitățile. 

 

Planul programului: 

🟡 POLICY LAB 0 - intro sesiune - 24 iunie, online 

🟡 POLICY LAB 1 - 7-9 iulie, Chișinău

🟡 POLICY LAB 2 - 22-23 iulie, în afara Chișinăului

🟡 MICRO-EXPERIMENTE (individual, în grup) - august-noiembrie 

🟡 POLICY LAB 3 - 8 octombrie, Chișinău

🟡 POLICY LAB 4 - 25-26 noiembrie, Chișinău 

 

* Evenimentele sunt planificate să fie desfășurate OFFLINE. Cei care vor fi selectați pentru participare vor fi anunțați referitor la datele evenimentelor și locul de desfășurare.

📧 Persoanele de contact:

Aina Idrisova, e-mail: aina.idrisova.ai@gmail.com, telefon +373 79 874 348

Diana Vrabie, telefon +373 60 150 501

----

Youth Policy Lab Moldova 2022 este organizat în cadrul programului EU4YOUTH cu sprijinul Ministerul Educației și Cercetării RM
#EU4Youth #EU4YouthPL #StrongerTogether

 

 

 

 

 

🌎 Policy Lab (Лаборатория политик) - это уникальный и интерактивный формат для обсуждения и обмена идеями, который объединяет представителей госсектора, заинтересованные стороны на разных уровнях реализации стратегии молодежи, а также представителей молодежи для совместного анализа актуальных проблем и разработки инновационных идей и рекомендаций для улучшения стратегий и молодежных политик, связанных с тематическим областями. 

 

Youth Policy Lab проводится параллельно в 5 странах Восточного Партнёрства (Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Беларусь).

 

В рамках программы EU4Youth, мы - Айна Идрисова и Диана Врабие - организуем и фасилитируем процесс Youth Policy Lab 2022 в Республике Молдова. В 2022 году Лаборатория Политик будет фокусироваться на теме Профессионального Ориентирования, и именно на разработке списка рекомендаций по созданию: 

✅ МОСТИК ОТ УЧЁБЫ К РЫНКУ ТРУДА для молодых людей

 

🟪 Цикл мероприятий продлится с июня до декабря 2022 года;

🟪 Познакомиться с описанием и структурой каждого цикла можно здесь
      ⏩ https://bit.ly/policy-lab-2022-md  и здесь: https://bit.ly/policy-lab-md 

🟪 ПОДАТЬ ЗАЯВКУ на участие в программе YOUTH POLICY LAB Moldova - 2022 можно здесь ⏩ https://forms.gle/Xzx8JcFoWwXSvj7g9 

 

Программа направлена ​​на объединение людей, интересующихся профессионально и персонально этой областью, на подтверждение разных идей и теорий через реализацию участниками и участницами микро-экспериментов (решений) для лучшего развития этого этапа жизни - перехода от учебы к работе у молодежи. 

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТНИКОВ И УЧАСТНИЦ со следующим профилем: 

✅ Центры по профориентированию в рамках университетов,

✅ Студенты и студентки, которые находятся на этапе определения места работы,

✅ Выпускники и выпускницы, которые успешно выбрали себе место работы, под стать своим навыкам и/или воспользовались услугами профориентированию от центров, университетов или колледжей,

✅ Выпускники и выпускницы, которые НЕ СМОГЛИ найти подходящее место работы после окончания университета или колледжа,

✅ Представители Бизнеса и рынка труда, 

✅ HR работники и люди, занимающиеся наймом персонала, 

✅ Молодёжные работники и молодёжные специалисты,

✅ Педагоги и специалисты из университетов, центров по профориентированию и гидированию на рынке труда, 

✅ Организации, которые работают в области профориентирования,

✅ Представители учреждений и госструктур, правительства, образовательной среды.

 

Период заявок открыт до 23 июня 2022 года.
ВАЖНО: УЧАСТИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КТО ГОТОВ УЧАСТВОВАТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ. Группа в том же составе пройдет через все этапы программы.

 

План мероприятий: 

🟡 POLICY LAB 0 - интро-сессия - 24 июня, online 

🟡 POLICY LAB 1 - 7-9 июля, Кишинев

🟡 POLICY LAB 2 - 22-23 июля, вне Кишинева

🟡 МИКРО-ЭКСПЕРИМЕНТ (индивидуально, в группе) - август-ноябрь 

🟡 POLICY LAB 3 - 8 октябрь, Кишинёв

🟡 POLICY LAB 4 - 25-26 ноябрь, Кишинёв

 

* Мероприятия планируются в формате ОФЛАЙН. Отобранным участникам/цам мы пришлём даты и место проведения.

📧 Контактные лица:

Айна Идрисова, e-mail: aina.idrisova.ai@gmail.com, телефон +373 79 874 348

Диана Врабие, телефон +373 60 150 501

----

Youth Policy Lab Молдова-2022 организуется в рамках программы EU4YOUTH при поддержке Министерства Образования и Исследований РМ
#EU4Youth #EU4YouthPL #StrongerTogether

Articol adaugat de: Aina Idrisova