Elevii, profesorii și societatea civilă din Călărași contribuie la îmbunătățirea Planului de Acțiuni în domeniul eficienței energetice, în special a clădirilor publice din orașPlanul de Acțiuni în domeniul eficienței energetice, în special a clădirilor publice din orașul Călărași, pentru 2021-2023, va fi îmbunătățit cu implicarea elevilor, profesorilor și a reprezentanților societății civile din raion. În acest sens, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a organizat mai multe acțiuni, în cadrul cărora au fost  stabilite prioritățile și măsurile care urmează a fi incluse în document. Inițiativele fac parte din proiectul „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași”, implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene.

În cadrul workshop-urilor, experții IDIS „Viitorul” le-au vorbit oamenilor despre  politicile locale în domeniul eficienței energetice, perspectivele de dezvoltare a domeniului în următorii ani și rolul tinerilor în soluționarea problemelor de eficiență energetică.

2 23„Orașul Călărași depune eforturi și obține rezultate în implementarea soluțiilor de eficiență energetică. Acest lucru trebuie continuat pentru că eficiența energetică reprezintă viitorul nostru”, a spus expertul IDIS „Viitorul”, Ion Muntean.

Managerul proiectului, Carolina Ungureanu, a menționat că opiniile participanților vor fi incluse în Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice a orașului Călărași pentru anii 2021-2023, la capitolul clădiri publice , care va fi elaborat. „Pentru noi este important să auzim părerea cetățenilor și să le consolidăm capacitățile pentru a fi parte a procesului decizional, iar autoritățile publice locale să țină cont de recomandările și necesitățile lor”, a spus Carolina Ungureanu.

Cadrele didactice din raion, care au participat la workshopuri, au declarat că proiectele de eficiență energetică sunt o necesitate pentru instituțiile de învățământ, atât din raionul Călărași, cât și din întreaga țară. „Profesorii sunt primii promotori ai eficienței energetice în școlile lor, însă deschiderea trebuie să vină din altă parte și se lasă așteptată, în condițiile în care încă nu există un plan concret în ceea ce privește eficiența energetică a instituțiilor de învățământ, a punctat Directorului Liceului „Mihail Sadoveanu” din Călărași, Valeriu Gorincioi.

DSC 0417 0 minIDIS „Viitorul” a consolidat și capacitățile societății civile din Călărași, prin scrierea și implementarea proiectelor, inclusiv în domeniul eficienței energetice. La instruiri au participat mai mulți ONG-iști, cadre didactice, activiști civici și un grup de liceeni.

„Exercițiul practic pe care l-am avut mi-a consolidat capacitățile la etapa de scriere a proiectului, dar și de verificare a fiecărei etape din procesul de elaborare a unui proiect”, a spus reprezentanta primăriei Călărași, Cristina Smolenschi.

„Participanții au manifestat un interes sporit, s-au implicat activ în realizarea sarcinilor propuse, unii formându-și, alții consolidându-și capacitățile de scriere a unui proiect”, a menționat profesoara liceului  „Mihail Sadoveanu” din Călărași, Lilia Prunici.

DSC 0505 minÎn cadrul unei alte instruiri, participanții au avut posibilitatea să afle de la experții IDIS „Viitorul” Vadim Țurcan și Diana Enachi, care sunt metodele de monitorizare a achizițiilor publice, inclusiv pe cele din domeniul energetic.

„Monitorizarea modului în care autoritățile locale cheltuie banii pentru procurarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare acoperirii tuturor necesităților, a fost și rămâne o activitate extrem de necesară. Implicarea activă a societății civile și a cetățenilor, în general poate contribui esențial la îmbunătățirea bunei guvernări la nivel local și responsabilizarea autorităților”, a menționat experta Diana Enachi.

„Abilitarea cetățenilor a fost axată pe subiecte importante pentru ei, precum: planificarea participativă a serviciilor publice, monitorizarea achizițiilor, conștientizarea privind campaniile de advocacy, prestarea serviciilor publice și problemele de mediu”, a declarat managerul proiectului, Carolina Ungureanu.

Participanții au fost familiarizați și cu pașii unei campanii de advocacy, privind promovarea conceptului de eficiență energetică la nivel local și sensibilizarea opiniei publice privind eficiența energetică și problemele de mediu. „Implicarea societății civile în procesul de advocacy este o oportunitate pentru dezvoltarea unei localități, în identificarea problemelor și a soluțiilor de rezolvare a acestora”, a menționat arhitectul-șef al orașului Călărași, Nicolae Preguza.

DSC 0471 minElevii din raionul Călărași au avut posibilitatea să-și prezinte ideile de eficientizare a consumului de energie în clădirile publice prin participarea la concursul de eseuri: „Promovarea eficienței energetice”, desfășurat la sfârșitul anului 2020. Cei 28 de participanți au fost premiați în cadrul unui eveniment festiv. Aceștia au primit, în calitate de premii, diverse enciclopedii, cărți, publicații, power bank-uri, iar lucrările premiate vor fi publicate în Antologia de bune practici.

„Concursul a fost foarte util. Ne-am valorificat cunoștințele, talentul și ne-am consolidat spiritul civic. Am realizat că schimbările esențiale pornesc de la noi”, a spus eleva Liceului „Mihail Sadoveanu” din orașul Călărași, Daniela Simion.

„În cadrul concursului am avut ocazia să studiez atent modurile de utilizare eficientă a energiei electrice și de producere a acesteia”, a declarat elevul din satul Țibirica, Vlad Țurcanu.

În cadrul proiectului, oamenii din Călărași au fost îndemnați să marcheze, pe 27 martie, Ora Planetei. Aproximativ 60 de elevi și profesori din instituțiile de învățământ din raion au fost încurajați să stingă lumina și să scoată dispozitivele electrice din priză, între orele 20:30 - 21:30.

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” este beneficiarul Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și A.O. ADR „Habitat”.