20 de formatori sunt instruiți pentru a forma continuu cadrele didactice din învățământul general conform cerințelor standardelor profesionale

Distribuie prietenilor:


În perioada 15-26 august curent, în cadrul Proiectului ”Reforma Învățământului în Moldova”(PRIM), Ministerul Educației desfășoară pregătirea a 20 de formatori naționali, care ulterior vor efectua formarea continuă a profesorilor din instituțiile de învățământ general din republică, pentru a îndeplini cerințele Standardelor profesionale ale cadrelor didactice. Instruirea este realizată de către experți din România.

Prezentă la sesiunea de deschidere a programului de pregătire a formatorilor, Elena Cernei, viceministru al educației, și-a exprimat încrederea că experiența specialiștilor de peste Prut le va fi utilă profesorilor din Republica Moldova: ”Pentru a asigura calitatea și eficiența sistemului educațional este necesar să avem cadre didactice bine pregătite, care utilizează tehnici și practici moderne de predare. Cerințele Standardelor profesionale oferă o viziune clară asupra competențelor și abilităților pe care trebuie să le dețină profesorul, de aceea instruirea cadrelor didactice în domeniu este un obiectiv important și strategic relevant”.

Expertul Șerban Iosifescu, reprezentant al SC ”Consultanță Profesională și Recrutare de Personal”, România, a menționat că programul de pregătire a formatorilor a fost precedat de o analiză privind necesarul de formare profesională continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova. Ca rezultat, au fost elaborate cinci module de instruire, ce includ proiectarea educațională în contextul curriculumului centrat pe competențe; mediul educațional incluziv; didactici și evaluare în contextul învățării active; parteneriate pentru educație etc.

”Profesorul este cel care adaugă valoare educației. Dacă practicile de predare sunt vechi, degeaba investim în calculatoare, mediu fizic favorabil, materiale didactice. O tablă interactivă nu va fi de mare folos, dacă va fi utilizată doar ca o simplă tablă de scris. Dezvoltarea profesională și învățarea pe întreg parcursul vieții este o condiție esențială pentru a asigura calitatea”, consideră expertul.

Cei 20 de viitori formatori sunt profesori de performanță și au fost selectați în urma unui concurs. Ei vor beneficia de instruire în perioada 15-26 august curent, iar până în luna decembrie 2016 vor forma cadre didactice din învățământul general.
Instruiri similare vor fi desfășurate și pentru managerii școlari.

Proiectul ”Reforma Învățământului în Moldova” este finanțat de Asociația Internațională de Dezvoltare și este realizat de Ministerul Educației, în perioada 2013 - 2018, cu scopul de a consolida calitatea și eficiența educației. Unul dintre indicatorii de debursare ai PRIM este formarea a 30 la sută din cadrele manageriale şi a 10 la sută din cadrele didactice şcolare în conformitate cu programul de formare revizuit.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet