Aveți grijă de sănătatea Dvs. și a celor dragi. Spălați-vă regulat și minuțios pe mâini, respectați eticheta tusei, păstrați distanța socială și stați acasă. #Covid19 #StaiAcasa

Proiectul Legii cu privire la tineret a început procesul de avizare de către Ministere

Distribuie prietenilor:


Proiectul de lege cu privire la tineret, elaborat în primăvara acestui an şi consultat cu tinerii din diferite regiuni ale ţării (Cahul, Bălţi, Căuşeni, Chişinău) şi grupurile active ale societăţii civile (studenţi, partide politice, organizaţii de tineret), a fost transmis ministerelor spre avizare.

Proiectul de lege cu privire la tineret examinat şi avizat de către Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, precum şi Ministerul Mediului.

Cele 7 capitole ale proiectului de lege înglobează cele mai importante aspecte sociale, economice şi forme de participare ale tinerilor în viaţa publică. Astfel, în baza legii vor fi dezvoltate şi elaborate concepţii, strategii, planuri şi regulamente proprii domeniului de tineret care vor avea misiunea de a asigura tinerilor oportunităţi egale şi condiţii adecvate pentru ca aceştia să-şi dezvolte cunoştinţele şi competenţele în vederea participării active în toate aspectele vieţii prin integrare şi implicare deplină, prin acces la informare şi servicii de calitate în educaţie, sănătate şi petrecerea timpului liber.

În calitate de mecanism de suport al proiectului de lege sus-numit, la moment este elaborată Analiza Impactului de Reglementare care va oferi o cuantificare a tuturor prevederilor ce urmează a fi implementate în urma aplicării Legii tineretului, precum şi va realiza o analiză ex-ante a proiectului de lege faţă de Legea tineretului în vigoare.

CNTM menţionează faptul că proiectul de lege cu privire la tineret a fost pe larg consultat cu tinerii, lucrătorii de tineret, reprezentanţii asociaţilor obşteşti studenţeşti şi de tineret, Consiliilor Locale de Tineret şi Centrelor de Resurse pentru Tineri din diferite regiuni ale ţării.

Acţiunile de promovare şi adoptare a Legii Tineretului sunt desfăşurate de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) în cadrul proiectului „Participarea tinerilor in procesul de elaborare, adoptare şi implementare a Legii cu privire la tineret” susţinut financiar de către Black Sea Trust for Regional Cooperation şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA).

 

Persoana de contact:

Eduard Mihalaş, Membru de Birou CNTM

Coordonator de proiect

Tel/fax:(+ 373 22) 235 175

GSM:(+373) 69 80 76 92

Email: eduard.mihalas@cntm.md

Website: www.cntm.md


Distribuie prietenilor:


logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet