CJI lansează campania „Incluziunea începe de la mine”„Incluziunea începe de la mine.” Acesta este mesajul campaniei de informare pe care Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) o lansează pe data de 1 martie 2023. Campania își propune să contribuie la diminuarea stereotipurilor existente despre grupurile social-vulnerabile și marginalizate, precum și la îmbunătățirea atitudinii societății față de aceste persoane. La fel, campania este orientată să sporească gradul de înțelegere a noțiunii de incluziune de către cetățeni, sporind astfel șansele pentru o societate mai incluzivă.

Image

Campania se va derula în trei etape, cu diverse activități. In primă fază, CJI va aduce în vizor cinci eroi și eroine care, prin experiența și activitatea lor, sunt astăzi un exemplu de urmat. Aceștia își vor spune povestea în cadrul unor reportaje video. La fel, CJI va realiza o serie de materiale explicative în care va fi abordat conceptul de incluziune pe înțelesul tuturor.

Diverse aspecte ce țin de incluziune și contribuția pe care o poate avea mass-media la o societate mai incluzivă vor fi aduse in discuție în emisiunea „Media Azi”, realizată de CJI, dar și în cadrul mai multor analize publicate pe platforma Mediacritica. Jurnaliști, experți media, apărători ai drepturilor omului vor detalia aspecte ce țin de incluziune și nu numai, însoțite de recomandări valoroase pentru comunitatea media.

Pe parcursul activității sale, CJI a desfășurat mai multe proiecte axate pe o mai bună cunoaștere a drepturilor omului prin intermediul mass-media. „Vrem să asigurăm continuitate acestor inițiative, să încurajăm media să aducă în vizor, în mod profesionist, reprezentanții grupurilor vulnerabile, lucru care ar contribui la o mai bună vizibilitate a acestora și, de ce nu, i-ar îndemna să fie mai activi, să depășească anumite temeri și să-și facă vocea auzită. Așa cum arată studiile, trăim încă într-o societate unde se simte discriminarea, iar denumirea campaniei nu a fost aleasă întâmplător, pentru că incluziunea începe de la fiecare din noi, prin acțiunile și deciziile pe care le luăm în raport cu anumite situații și oamenii cu care interacționăm”, a precizat Nadine Gogu, directoarea CJI.

„Salutăm inițiativa CJI de a lansa o campanie de sensibilizare privind importanța recunoașterii și valorificării potențialului, experiențelor și opiniilor persoanelor din grupurile vulnerabile care se confruntă cu marginalizarea și riscul de sărăcie. Excluderea unor grupuri sociale numeroase, precum cele formate din persoane cu dizabilități, în etate sau de etnie romă, înseamnă încălcarea drepturilor omului, comportă costuri economice și ne afectează pe fiecare. Avem nevoie de angajamentul instituțiilor de a lua măsuri concrete care să asigure accesibilitatea la informație, infrastructură, servicii de sănătate, educație și muncă. Incluziunea socială este esențială în toate programele din Republica Moldova, sprijinite de Elveția, deoarece contribuie la democratizarea, dezvoltarea economică și reziliența țării în fața provocărilor interne și externe”, a spus Natalia Cernat, coordonatoare de proiecte, Biroul de cooperare al Elveției.

Galina Climov, directoarea executivă a Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, susține că „în societatea în care trăim este loc pentru fiecare”, iar „boala, dizabilitatea, sărăcia, dependențele sau alte vulnerabilități, nu trebuie să reprezinte o barieră sau un motiv de condamnare a unui om la izolare”.

Legislația din Republica Moldova garantează drepturile grupurilor vulnerabile. Totuși, fiecare dintre noi cunoaște realitatea de zi cu zi. Stereotipurile, miturile, mesajele distorsionate promovate în societate, contribuie la discriminarea persoanelor din grupuri subreprezentate. Această campanie are șansa să umple o serie de goluri, să dezvolte empatie, să construiască poduri către judecăți raționale. Fiecare om merită să fie tratat cu demnitate și respect, indiferent de dizabilitatea cu care se confruntă. A fi diferit este absolut normal. În acest context, vă îndemn să dăm mână cu mână, să fim o forță, să clădim valori, așa ca într-un final, Republica Moldova să fie acasă pentru toți cetățenii. Incluziunea este în puterea fiecăruia, iar această putere se manifestă anume prin capacitatea de a accepta și a-ți iubi aproapele”, consideră Galina Climov.

Campania va avea o durată de 16 luni. Informații despre activitățile campaniei vor fi publicate, cu regularitate, pe pagina CJI –www.cji.md, precum și pe rețele sociale administrate de CJI.

 

Campania „Incluziunea începe de la mine” este organizată în cadrul proiectului „Promovarea coeziunii sociale în Moldova prin încurajarea incluziunii și diminuarea discriminării”, desfășurat de CJI în cadrul programului „Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale – Faza II”, implementat din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).