Gestionarea eficientă a timpului abordată de către profesioniștii din sectorul justiției din 4 regiuni ale țăriiPeste 70 de profesioniști din lanțul justiției la nivel local, din jurisdicția teritorială a instanțelor de judecată din Soroca, Cimișlia, Criuleni și Comrat au participat, în perioada 20 - 30 octombrie la primul curs de instruire modulară în domeniul managementului timpului.  Cursul face parte din  programul de consolidare a capacităților profesioniștilor din sectorul justiției, ce se desfășoară în perioada octombrie 2020 – iunie 2021. La program participă judecători, avocați, procurori, executori judecătorești, ofițeri de urmărire penală, inspectori de probațiune, asistenți judiciari și mediatori. 

 

Programul are drept scop dezvoltarea de noi abilități și cunoștințe ale participanților, dar și îmbunătățirea coordonării locale și a comunicării între actorii din lanțul justiției din cele patru regiuni. Activitatea se înscrie în proiectul „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Invento și IRP, cu suportul financiar al Suediei.

 

Primul curs s-a focusat pe gestionarea eficientă a timpului, așa cum activitatea profesională din sectorul justiției impune o rigurozitate. Participanții au lucrat la analiza factorilor ce influențează managementul timpului și barierele personale în administrarea corectă a timpului. Tehnicile și instrumentele de management eficient al timpului au fost cele mai „vânate” cunoștințe, pentru implementarea ulterioară a acestora în experiența personală. 

 

Grupul de participanţi a fost unul eterogen din punct de vedere al nivelului de cunoştinţe. Astfel, activităţile programelor de instruire au permis nu doar realizarea obiectivelor planificate, dar şi asigurarea unei interacţiuni pozitive dintre participanţi, precum şi realizarea unui schimb de experienţă individuală sau de grup. 

Pe parcursul instruirilor au fost realizate exerciţii de formare a comunităţii de învăţare, contribuind atiât la o cunoaştere mai bună între participanţi cât şi la coeziunea echipei. S-a realizat o corelare între aspecte teoretice şi învățare prin implicare.  

 

Conform opiniilor participanților, competențele învățate la acest curs sunt foarte importante pentru activitatea lor profesională: 

„Aceste competențe sunt necesare pentru orice persoană care deține o funcție de conducere. Am învățat procedee noi pentru gestionarea și planificarea timpului, care îmi vor fi utile pe viitor”, a menționat Vasilii Slivinschii, ofițer de urmărire penală, Inspectoratul de Poliție Soroca.

 

Ruslan Caraivan, procuror la  Procuratura Criuleni a menționat:„Ritmul contemporan de viață are nevoie de mecanisme de time-management. Managementul corect al timpului reprezintă sursa principală pentru dezvoltarea personală și profesională a oricărei persoane. Metodele prezentate în cadrul cursurilor sunt foarte importante atât pentru viața personală, familie cât și pentru cea profesională, sfera publică sau de bussiness”.

 

Programul de consolidare a competențelor profesioniștilor din sectorul justiției conține patru componente, după cum urmează: opt module de instruire, patru activități de dialog, program de inițiative locale și schimb de practici cu omologi din alte țări. Modulele de instruire derivă din necesitățile profesioniștilor, identificate în cadrul unei evaluări efectuate în perioada iulie-septembrie 2020. Aceste necesități țin de competențele personale și sociale, aplicate în context profesional și apreciate drept importante, de către profesioniști, pentru coordonarea eficientă a justiției la nivel local.