AOPD a lansat proiectul „Accesibilitatea o precondiție pentru asigurarea tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilități”Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD) a lansat la 1 noiembrie 2019 proiectul „Accesibilitatea o precondiție pentru asigurarea tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilități”, valoarea totală a căruia este de 41.914 de euro.

Scopul proiectului este de a spori incluziunea persoanelor cu dizabilități prin promovarea asigurării condițiilor de accesabilitate la nivel național și local.

Perioada de implementare: 01 noiembrie 2019 – 31 decembrie 2020

Regiuni de implementare: Fălești, Călărași, Cahul

Obiectivele proiectului:

 • Evaluare gradului de accesibilitate la clădirilor publice de la nivel local (Fălești, Călărași, Cahul) întru asigurarea drepturilor fundamentale a persoanelor cu dizabilități.
 • Sporirea gradului de implicare a societății civile la identificarea și soluționare problemelor de acces a grupurilor subreprezentate.
 • Promovarea practicilor de succes și rezultatelor proiectului la nivel național și local;

Produse / Rezultate:

 • Persoane cu dizabilități se vor implica activ în procesul de evaluare a clădirilor publice;
 • Bugetele locale analizate;
 • Acces la informație asigurat de către autorități;
 • Studiu privind accesibilitatea în trei raioane (Călărași, Fălești, Cahul);
 • Reprezentanți APL și activisti locali instruiți cu privire la aspectele de asigurare a accesibilității;
 • Identificarea posibilităților de accesibilizarea a obiectelor de menire publică în cele trei raioane.
 • Sporirea gradului de participare a societății civile în procesul decizional;
 • Problema accesibilității va fi pe agenda autorităților locale;
 • Persoanele cu dizabilități vor participa la recepționarea lucrărilor de construcție și evaluarea condițiilor de accesibilitate;
 • Publicul larg informat despre rezultatele proiectului și sensibilizat privind problema accesibilității pentru persoane cu dizabilități.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Republica Moldova, prin intermediul programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova", implementat în parteneriat cu Asociația pentru Politica Externă APE, Asociația ADEPT, Expert-Grup și ProEuropa.