Comunicat de presă: Cum se protejează o asociație?Acum câteva luni, am indicat printr-un e-mail asupra unei serii de nereguli procedurale și soluții pentru a rezolva problema, pentru că acestea puneau la îndoială principiile de transparență și integritate ale unei organizații din care facem parte. În loc să se corecteze aceste probleme, să existe un dialog real, reprezentanții organizației au continuat să comită greșeli care au depășit granițele legislației civile și au culminat cu acțiuni cu potențial de risc penal. De curând, obiectele personale din spațiul de lucru al Academia Rockit au fost evacuate forțat, într-un gest evident de intimidare. Am sesizat autoritățile și am depus o plângere în acest sens.

protejarea

într-o eră în care se construiesc imperii digitale și se dezvoltă comunități prin intermediul tehnologiei, conduita și transparența în organizațiile asociative sunt adesea ignorate. În acest context, un membru al board-ului a subliniat necesitatea de a proteja asociația din interior. Acest mesaj vag pare să sugereze protejarea asociației de membrii care au sesizat abaterile procedurale, care au contestat practicile neconforme și care au încercat să promoveze dialogul și transparența. În loc de asta, organizația a recurs la tactici de intimidare chiar în preajma Adunării Generale.

Realitatea este dură, dar importantă: Adevărata protecție a unei asociații vine din respectarea legii și a prevederilor statutare, nu din suprimarea vocilor critice. Organizațiile în expansiune se pot confrunta cu amenințări la adresa integrității și securității lor, nu doar din exterior, dar și din interior. În fața acestor provocări, soluțiile digitale, precum platformele de vot online care asigură un proces de vot eficient și confidențial, pot oferi o cale spre o mai mare transparență și protecție.

Un aspect esențial de menționat este pericolul reprezentat de modificările aduse statutului unei asociații, fără o înțelegere corespunzătoare a consecințelor. Prea des, se votează pentru astfel de schimbări fără a înțelege pe deplin implicațiile lor, rezultând în posibile încălcări ale drepturilor membrilor și erodarea valorilor fundamentale ale organizației, dar și cele prevăzute de lege.

Articolul 17 aliniatul (7) din Legea privind organizațiile necomerciale menționează că hotărârile organelor de conducere și de control pot fi contestate în conformitate cu legea și statutul organizației. Orice decizie a administratorului poate fi astfel contestată și anulată de Adunarea Generală. În ciuda interpretărilor pe care le poate face un board, acestea nu pot anula principiile fundamentale ale unei asociații: transparența, responsabilitatea și legalitatea.

Un alt membru al board-ului a sugerat că, deși activitatea unei asociații trebuie să fie transparentă, activitatea board-ului nu trebuie să fie la fel. Acest punct de vedere este complet greșit. Transparența activității Consiliului și a altor organe de conducere este esențială pentru protejarea legalității și a drepturilor membrilor. Aceasta susține principiul democratic, asigură participarea activă a membrilor și încurajează responsabilitatea și integritatea.

La fel cum am mai menționat, această experiență nu este confortabilă, nu este dorită și provocată intenționar, dar pentru că s-a ajuns aici, e important setarea unui precedent care să inspire curajul de a vorbi, de a critica în mod constructiv și de a acționa în conformitate cu principiile noastre, chiar și atunci când ne confruntăm cu opoziție sau autoritate.

Despre Academia Rockit

AO Academia Rockit este o organizație dedicată creării de impact prin susținerea inovatorilor digitali. Comunitatea noastră se extinde la aproximativ 3500 de persoane, dintre care 70% fac parte din diaspora.

Din 2014, Academia organizează una dintre cele mai recunoscute conferințe cu rădăcini moldovenești, Rockit Conference. Organizația are, de asemenea, proiecte precum Kometa, un canal de video storytelling, comunitatea de creatori independenți de conținut Influence.md și podcastul Mai Departe.