În raionul Glodeni a început să funcționeze o spălătorie socială, creată cu sprijinul Uniunii Europene și al Fundației Soros Moldova

În jur de 300 de persoane vârstnice și cu dizabilități din toate localitățile raionului Glodeni folosesc lunar, gratuit, serviciile Spălătoriei sociale mobile, un serviciu lansat cu sprijinul Uniunii Europene și al Fundației Soros Moldova.

1

Hainele și lenjeria de pat sunt colectate de la domiciliul beneficiarilor cu automobilul serviciului, sunt aduse la spălătorie, unde sunt igienizate, apoi - restituite proprietarilor.  Serviciul a fost creat de Asociația Obștească „Clinica Juridică din Bălți” în parteneriat cu Consiliul Raional Glodeni, în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”. Din resursele proiectului a fost reparat și amenajat spațiul, au fost procurate mașini de spălat și un automobil pentru colectarea și livrarea rufelor, a fost angajat și instruit personalul serviciului. Spălătoria va fi gestionată și finanțată în continuare de Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Glodeni.

„Ne propunem să îmbunătățim astfel condițiile de trai ale vârstinicilor din raion, în special ale celor încadrați în serviciile de îngrijiri la domiciliu și asistență personală. În același timp, facilităm lucrul asistenților personali și lucrătorilor sociali din comunitate”, a declarat, la inagurarea serviciului, Ion Crudu, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Glodeni.

12 

Victoria Neaga, manageră de programe la Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat că Uniunea Europeană susține parteneriatele dintre societatea civilă și autorități, menite să contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor din categoriile vulnerabile, inclusiv a vârstnicilor, și va sprijini în continuare, prin apeluri de granturi, inițiative similare.

„Alături Uniunea Europeană, Fundația Soros Moldova încurajează inițiativele locale de creare a serviciilor sociale în diferite localități ale Republicii Moldova, întrucât ne dorim să avem comunități incluzive și prietenoase. Totuși, dezvoltarea acestor servicii nu ar fi posibilă fără deschiderea și suportul autorităților publice”, a spus Diana Teacă, specialistă în monitorizare și evaluare, Fundația Soros Moldova. 

Pentru crearea serviciului social mobil „Spălătorie mobilă”, AO „Clinica Juridică din Bălți” a obținut un grant de 55 de mii de euro. Serviciul este unul dintre cele 40 de servicii sociale create sau dezvoltate în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

16

 

Persoană de contact: Olesea Tabarcea, AO „Clinica Juridică din Bălți”

Tel: 079507946