Violența în școli: factorii ce favorizează comportamentele agresive și poziția de victimă la copiiArticol adaugat de: Tdh Moldova

Odată cu începutul noului an școlar, Terre des hommes Moldova readuce în atenția profesorilor și a părinților subiectul violenței în școli, fiind un fenomen răspândit în instituțiile de învățământ din țara noastră. Copiii au nevoie de un mediu prietenos și sigur pentru a se concentra pe procesul educațional, iar violența și bullyingul pot fi factori perturbatori care afectează atât sănătatea fizică și mentală a copiilor, cât și randamentul școlar.

La sfârșitul anului 2021 - începutul lui 2022, în cele 25 de școli din Moldova, România și Ucraina participante în proiectul ACTIV – ACȚionează Împotriva Violenței, Terre des hommes a realizat o cercetare calitativă privind stereotipurile și normele de gen ce provoacă violență între elevi. Acesta este un fenomen deosebit de răspândit în România, Moldova și Ucraina, iar studiul Violența bazată pe gen în școlile din România, Moldova și Ucraina reprezintă una dintre primele încercări internaționale de a cerceta sistemic și comparativ fenomenul violenței bazate pe gen la nivelul Europei de Est.

Tipurile de violență cel mai des întâlnite în școlile consultate din Moldova din perspectiva elevilor sunt:
- violența fizică de severitate medie,
- comportamentul sexual dăunător,
- cyberbullying-ul de nivel mediu.

Pentru a interveni eficient în combaterea violenței în rândul elevilor, este necesar să cunoaștem care sunt factorii care determină aceste comportamente. Cercetarea evidențiază faptul că violența între elevi apare în anumite contexte ce favorizează comportamente agresive la unii copii și îi poziționează pe alții ca victime ale violenței. Studiul a arătat că elevii care manifestă comportamente agresive sunt și ei, la rândul lor, victime ale circumstanțelor sociale și/sau familiale în care cresc.

Astfel, în cazul copiilor care apelează la comportamente violente, au fost identificate două categorii de factori care predispun la agresivitate:

Familiali:

  • nevoia de atenție;

  • violența domestică;

  • climatul socio-afectiv familial;

  • exemple negative preluate din mediul familial.

Copiii devin violenți când duc lipsă de atenție din partea celor dragi. Sunt inhibați și prin violență încearcă să atragă atenție.”(Profesor)

Ei văd cum e în familie și se comportă la fel și la școală” (Elev)

Psihosociali:

  • dorința de expunere a statutului;

  • influența anturajului;

  • influența mass-media;

  • rolul pe care-l joacă social media în viața copiilor.

Dacă a avut loc o ceartă la școală, copilul care crede că nu a spus tot ce a vrut, continuă și pe rețelele de socializare cu mesaje urâte.” (Elev)


Factorii ce determină poziția de victimă a copiilor supuși agresivității.

În poziția de victimă deseori se regăsesc copiii blânzi sau timizi, numiți și „victime facile”. Acești copii, fiind timizi, de cele mai multe ori nu interacționează cu semenii lor și sunt singuri, astfel devin vulnerabili, deoarece sunt considerați prea slabi pentru a se apăra. 

Când ești mai moale de fire, mai tăcut, pari mai ușor de manipulat.” (Elev)

O altă categorie de copiii predispuși la a fi victime sunt cei care ies în evidență prin anumite caracteristici, precum: rezultate școlare, aspectul fizic, etnie, statut social, etc.  

Copiii care arată diferit, sunt victime.” (Elev)

Performanța școlară reprezintă un element comun în profilul victimei: atât elevii care iau note bune și ies în evidență prin acest fapt, dar mai ales cei care iau note slabe, sunt potențiale victime. După spusele profesorilor, elevii cu dificultăți de învățare sunt aproape mereu victime în colectivul lor de elevi.

Se râde de copiii care nu știu să răspundă la oră, care iau note proaste, râd de pasiunile altora, se amenință, își vorbesc urât, se ceartă, se întărâtă.” (Profesor)

Atât fetele, cât și băieții râd de băieți și fete când ies la tablă și nu știu să rezolve exercițiile.” (Elev)

Recomandări

Studiul propune un set de recomandări privind măsurile ce ar contribui la diminuarea fenomenului de violență în școli. În primul rând, este necesară implicarea în egală măsură a tuturor actorilor vizați: școala, familia și comunitatea. De asemenea, sunt necesare campanii de advocacy care să promoveze soluții pentru conștientizarea și înlăturarea factorilor ce favorizează comportamentele agresive printre elevi.

În acest sens, în cele 5 școli din raioanele Edineț, Fălești, Florești, Soroca și Nisporeni participante în proiect, Consiliile Elevilor au elaborat un plan de activități pentru anul de studii curent, care prevede inițiative și campanii în comunitate, pentru a ridica nivelul de conștientizare printre semeni și adulți privind violența în bază de gen și, astfel, pentru a contribui la diminuarea fenomenului.

Totodată, profesorii implicați în proiectul ACTIV urmează să elaboreze un plan de prevenire a violenței în cele cinci școli, să-l supună consultărilor cu elevii, cadrele didactice și părinții, să-l ajusteze și să-l adopte, pentru a-l pune în aplicare în acest an școlar.

Proiectul ACTIV – ACȚionează Împotriva Violenței este derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des hommes Lausanne – Elveția și Separate Division of Terre des hommes Foundation in Ukraine, beneficiind de o finanțare în valoare de 194.067 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Conținutul acestui articol nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants

telegram