Bune practici în promovarea şi învăţarea drepturilor copiluluiDeși Republica Moldova a ratificat Convenția ONU privind Drepturile Copilului cu peste 20 de ani în urmă, drepturile copiilor încă nu sunt bine cunoscute în Moldova. Potrivit unui studiu elaborat de copii în anul 2013, doar unul din patru copii cunoaște despre Convenție.

Același studiu arată că informația pe care copiii o cunosc despre drepturile lor este incompletă sau selectivă, pentru că deseori adulții înțeleg greșit ideea și esența unui drept sau sunt cointeresați să ofere copiilor mesaje eronate. De exemplu, 70% au menționat dreptul la educație și doar 2% au numit dreptul la viaţa privată, dreptul la acces la informaţie corespunzătoare sau dreptul la protecţie faţă de exploatare economică.

În acest context, pe 9 decembrie, în ajunul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, în jur de 80 de cadre didactice din mai multe regiuni ale republicii, profesori universitari, studenți și specialiști în domeniul educației civice au participat la a doua ediţie a Conferinței Naționale „Educaţia privind drepturile omului/drepturile copilului: obiective, finalităţi şi realităţi”. 

Organizând acest eveniment, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) şi-a propus să contribuie la o înţelegere mai profundă a conceptului de Educaţie în domeniul drepturilor omului/ copilului şi la îmbunătăţirea procesului de învăţare a drepturilor omului/ copilului în sistemul educaţional.

„Prima ediţie a evenimentului a arătat că avem nevoie de oportunităţi prin care să împărtăşim practicile de predare-învăţare a drepturilor omului în şcoală. Avem politici dezvoltate, dar trebuie să îmbunătăţim lucrurile la nivel de practică. În cadrul acestui eveniment oferim participanţilor posibiltatea de a împărtăşi experienţe şi de a le analiza din perspectiva strategiilor didactice de învăţare-predare-evaluare, a competenţelor necesare cadrelor didactice, dar și a modalităților de împuternicire a copiilor în revendicarea propriilor drepturi”, a menţionat Cezar Gavriliuc, directorul executiv al CIDDC.

În urma atelierelor de lucru din cadrul conferinței, Ana Chitic, profesoară de educațe civică la Liceul Teoretic Sireți, a accentuat necesitatea de a corela informaţia studiată cu realităţile din viaţa copiilor: „Trebuie să lucrăm pe studii de caz, reieşind din necesităţile şi interesele copilului. Trebuie să informăm elevii şi părinţii despre titularii de obligaţii - instituţiile şi persoanele la care pot apela pentru ajutor”.

În plus, profesorii, indiferent de disciplina predată, trebuie să respecte opinia copilului şi să acţioneze în interesul lui, a mai adăugat Ana Chitic.

Conferinţa a fost organizată în cadrul proiectului „Educaţie civică participativă şi incluzivă”, implementat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, în colaborare cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, cu susţinerea organizaţiei ERIKS Development Partner din Suedia.

GALERIA FOTO: http://bit.ly/2gsMdBC