Actorii naționali și internaționali din domeniul drepturilor omului înaintează recomandări în cadrul Evaluării Periodice Universale a Republicii Moldova

Astăzi, 14 aprilie 2016, în cadrul unui dialog public dintre actorii naționali, internaționali activi în domeniul drepturilor omului și autoritățile statului, au fost discutate problemele stringente ce țin de domeniul drepturilor omului în Republica Moldova, în special recomandările înaintate către Consiliul pentru Drepturile Omului din cadrul ONU prin intermediul rapoartelor alternative elaborate de instituțiile naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului, societatea civilă și agențiile ONU în Republica Moldova.      

“Evaluarea Periodică Universală (EPU) este un proces complex care necesită implicarea tuturor actorilor din societate, de rând cu Guvernul Republicii Moldova. Evenimentul de astăzi este primul de acest tip în Moldova și are drept scop inițierea unui dialog constructiv între actorii relevanți în scopul definirii rezultatelor atinse până la moment în domeniu, constatările și recomandările înaintate de o parte din actorii naționali pentru ciclul 2 al EPU din 2016”, a menționat Narine Sahakyan, Reprezentantă Permanentă a.i., PNUD Moldova.

În context, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsman), Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, ONU în Moldova și reprezentanții societății civile s-au referit nemijlocit la un spectru larg de problematici existente în domeniu, în special ce țin de: independența justiției, drepturile persoanelor cu dizabilități, violența domestică, tortura și relele tratamente, drepturile minorităților, dreptul la sănătate, ne-discriminarea și egalitatea, drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

“În procesul de elaborare a raportului național este important ca autoritățile statului să audă de la societatea civilă și instituțiile pentru protecția și promovarea drepturilor omului care sunt preocupările, planurile și să țină cont de acestea. În context, dialogul inițiat astăzi pe marginea mecanismului EPU va continua și cu alte evenimente similare, cu suportul ONU în Republica Moldova”, a specificat Narine Sahakyan, Reprezentantă Permanentă a.i., PNUD Moldova.

La eveniment au participat mai mult de 80 actori care au tangență directă cu domeniul drepturilor omului, implicându-se activ în discuții.

Acest eveniment a fost organizat în contextul celui de al doilea ciclu al Evaluării Periodice Universale (EPU) a situației drepturilor omului în Republica Moldova de Consiliul pentru Drepturile Omului, care va avea loc în luna noiembrie 2016 la Geneva. În cadrul acestui mecanism unic de evaluare a situației drepturilor omului, Guvernul Republicii Moldova urmează să depună raportul pe țară la Consiliul pentru Drepturile Omului până pe 25 iulie 2016, pe când alți actori naționali și internaționali co-interesați au depus rapoartele alternative până pe data de 24 martie 2016. În context, mai mult de 30 de organizații a societății civile, atât în mod individual cât și în coaliții, au elaborat rapoarte alternative cu constatări și recomandări privind situația drepturilor omului în țară, ulterior depuse la Consiliul pentru Drepturile Omului. Primul ciclu al evaluării a avut loc în 2011.

Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale”, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, co-finanțat și  implementat de Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova și Oficiul Înaltului  Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), în cooperare cu Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.