Vrei să ajuți la schimbarea situației bătrînilor din comunitățile s.Izvoare și com.Logofteni, r. Fălești?

Îmbătrînirea populaţiei

Este una dintre cele mai importante provocări sociale şi economice cu care se confruntă societăţile europene în secolul XXI, care este definit ca ,,secolul îmbătrînirii demografice”.

În Republica Moldova ritmul proceselor de îmbătrînire este mult mai rapid, fiind cauzat de migraţia în masă a populaţiei tinere şi natalitatea joasă.

Asociaţia Obşteasca “Cuget” este o asociaţie obştească neguvernamentală, nonprofit, care oferă servicii socio-medicale celor mai defavorizate şi vulnerabile grupuri, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor incurabili, bătrînelor cu surse minime de existenţa din s. Izvoare și com.Logofteni, r. Fălești.

AO "Cuget"cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA implementeaza proiectul "Dezvoltarea serviciilor integrate de îngrijire socio-medicală la domiciliu și a voluntariatului în s. Izvoare și com. Logofteni, raionul Fălești", care vine ca o continuare și suport pentru proiectul "Servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu" susținut de Asociația Obștească Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu CASMED, finanțat de fundația HEKS Elveția.

Serviciile sociale destinate vîrstnicilor în Republica Moldova.

Serviciile sociale pot fi acordate gratuit sau cu o plată parțială sau integrală din partea beneficiarului, în funcție de natura serviciului și veniturile beneficiarului.

 Serviciile sociale destinate vîrstnicilor în Republica Moldova sunt:

-îngrijire la domiciliu;

-îngrijire temporară sau permanentă într-un camin

-îngrijire în centre de zi;

-locuințe protejate, locuințe sociale, și alte.

Beneficiarii îngrijirilor socio-medicale la domiciliu pot fi:

persoane cu maladii cronice în stadiu avansat şi/sau după intervenii chirurgicale mari, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o instituie medico-sanitară.

De îngrijire la domiciliu pot beneficia oameni de vîrste diferite, care au anumite probleme (handicap fizic, psihic, fracturi, paralizii, cancer, batrîni dependenţi, copii etc.)

Avantajele îngrijirii la domiciliu sunt importante

-Ingrijirea la domiciliu permite familiilor să rămînă unite prevenind ruptura şi permiţînd persoanei în vîrstă dependente să rămînă la domiciliu şi să primească îngrijirea necesară;

-Vîrstnicii preferă să primească îngrijire într-un mediu familial, confortabil şi nu într-o instituţie de protecţie;

-Ingrijitorul la domiciliu oferă vîrstnicului avantajele unei “vieţi de calitate” opuse celei din instituţii,

-Reducerea numărului de zile de spitalizare a persoanelor vîrstnice dependente;

-Implicarea autorităţilor locale pentru creşterea calităţii vieţii vîrstnicilor;

-Conştientizare din partea populaţiei din comunitatea locală cu privire la importanţa evitării instituţionalizării persoanelor în vîrstă dependente prin îngrijirea la domiciliu.

DACA

Vrei să ajuți la schimbarea situației bătrînilor din comunitățile s.Izvoare și com.Logofteni, r. Fălești?

 

Alaturate la campania initiata de AO "CASMED" si sustinuta de AO "CUGET" -"Adopta" un vîrstnic din comunitățile s.Izvoare și com.Logofteni, r. Fălești!

Contactează autoritățile locale, primarul, Consiliul local sau AO “CUGET”, ASTĂZI!

Pentru informații suplimentare contactați:

Evghenia Moisei, administratorul de proiect, tel. 060-595837, 0259-69106                                                    

email: moisei.evghenia@gmail.com

Micu Lora,  medic geriatru s.Izvoare, r.Fălești, tel.025969249, 069126922

Strechi Sergiu, primar de Izvoare, r. Fălești, tel.025969336

Butnaraș Alina, secretarul Consiliului local Izvoare, r. Fălești, tel.025969251

Covalciuc Mariana, asistenta medicală din s.Izvoare, r. Fălești tel.025969517,060117472

Marjina Veronica, lucrător social din s.Izvoare, r. Fălești, tel.025969467,069452940

Dilion Silvia, lucrător social din s.Izvoare, r. Fălești, tel.025969260, 068022615

Cernei Valeriu,  medic geriatru com.Logofteni, r.Fălești, tel.067583266

Capusta Ivan, primar de Logofteni, r. Fălești, tel.025960036

Medvediva Xenia secretarul Consiliului local Logofteni, r. Fălești, tel.025960036

Ursu Nelea , asistenta medicală în com.Logofteni, r. Fălești tel.069666805

Bobic Lidia, lucrător social s.Moldoveanca, r. Fălești, tel.068419389

Petcova Tamara, lucrător social s.Logofteni, r. Fălești, tel.068911093

 

Acest material este realizat de AO„CUGET” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

EEF M logo color print use roSwedenLogo DanidaLogo Cuget2