Hotărîrea 251 din 29 mai 2012 adaptată nevoilor copiilor cu autism, initiativă lansată de SOS Autism

Ieri, 14 decembrie 2015, la iniţiativa SOS Autism Moldova, a avut loc masa rotundă cu denumirea „Revizuirea Hotărîrii de Guvern nr. 351 din 29 mai 2012”. Această activitate s-a desfăşurat în sala de conferinţe a DGETS Chişinău şi a întrunit reprezentanţi DGETS, ai Ministerului Educaţiei, Ministerului Finanţelor, reprezentanţi ai ONG-urilor care se ocupă de problemelor copiilor cu autism şi părinţi ai acestor copii, psihopedagogi, cadre didactice de sprijin. Discuţiile s-au purtat pe marginea incluziunii copiilor cu TSA (tulburare din spectrul autist) în instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar; lipsei profesioniştilor în instituţiile de învăţămînt ce integrează copii cu TSA (psihologi, logopezi, cadre didacticed de sprijin, specialişti în consiliere comportamentală); formării continue a psihologilor şi psihopedagogilor, dar şi a pedagogilor în domeniul educaţiei copiilor cu TSA.

Aliona Dumitraş, director executiv SOS Autism, menţionează că Hotărîrea 351 din 29 mai 2012 a fost aprobată fără a lua în calcul nevoile copiilor cu autism: „Mai mult, acest document s-a adoptat şi va exista pînă cînd va lua sfîrşit dezinstituţionalizarea învăţămîntului special, adică încă 2-3 ani, iar alt document care să reglamenteze activitatea şi normarea  cadrului didactic de sprijin nu avem. Deci, prin iniţiativa de azi ne dorim un regulament privind activitatea cadrului didactic de sprijin, un regulament privind activitatea psihologului şi logopedului în instituţia de învăţămînt şcolar şi completarea lacunelor care există la moment cu privire la incluziunea în învăţămîntul preşcolar, dar şi concretizarea noţiunii de centru de resurse.”

Reprezentantul Ministerului Finanţelor, dna Svetlana Boţoi, a recunoscut că Hotărîrea nr 351 din 29 mai 2012 a fost adoptată în grabă şi a avut mai ales rolul de direcţionare a finanţelor din instituţiile de învăţămînt special spre instituţiile de învăţămînt general. „Totuşi, acest document ne-a salvat pe moment şi rămîne să fie unul destul de bun. Ar fi cazul de preluat careva capitole din el şi de creat o hotărîre de guvern nouă care ar lua în calcul şi nevoile copiilor cu autism. Dar pentru a modifica normarea cadrelor didactice de sprijin (de la 5 cazuri grave la un cadru didactic de sprijin, la 2 cazuri grave la un  cadru didactic de sprijin), este nevoie de o argumentare mai fundamentală.”

Majoritatea reprezentanţilor oficiali s-au arătat solidari cauzei susţinute de Federaţia asociaţiilor din domeniul autismului. Dna Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana, directorul general al DGETS Chişinău s-a arătat surprinsă de numărul mare de copii cu TSA care există la moment: „Este nevoie de elaborat un mecanism de colaborare intersectorială între Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Protecţiei Familiei în vederea identificării precoce a semnelor autismului şi repartizarea acestor copii în instituţiile de învăţămînt în aşa fel, încît să se evite supraaglomerarea unora şi ignorarea altora.”

Menţionăm că, în lume un copil din 100 se naşte cu autism. În Moldova, statistica oficială arată 151 copii cu autism, în realitate numărul acestora fiind mult mai mare.

Masa rotundă „Revizuirea Hotărîrii de Guvern nr. 351 din 29 mai 2012” a fost realizată de către SOS Autism în cadrul proiectului „FEDRA - Federaţia asociaţiilor din domeniul autismului”, finanţat de către SOIR Moldova.

Contact Centru de reabilitare AO SOS Autism: Anastasia Para, administrator, a.vrincean@gmail.com, 079021019.

Contact AO SOS Autism: Olga Guzun, PR Manager, oliaguzun@gmail.com, 068880988.