Un proiect finanțat de Uniunea Europeană a abilitat 20 procurori să combată relele tratamente în instituțiile medicale

imageFoto: PNUD Moldova

Peste 20 procurori ştiu cum să combată relele tratamente în instituțiile de îngrijire medicală, după o serie de cursuri de formare și consultări efectuate timp de aproape un an. Procesul a culminat recent la sfârșitul lunii octombrie 2015, când procurorii instruiți au convenit cu privire la utilizarea unui Ghid practic privind investigarea relelor tratamente în instituțiile de îngrijire medicală și implicarea pentru îmbunătățirea cadrului juridic național referitor la investigarea torturii în instituțiile medicale. Prin urmare, un grup de inițiativă va efectua o analiză detaliată a legislației și a necesităţilor de aliniere la cele mai relevante bune practici internaționale.

Proiectul "Consolidarea capacităților naționale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură " este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile Omului, cu 400,000 USD și co-finanţat şi implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Inițiativa și atelierele de lucru sunt susținute de Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR).

Proiectul are drept scop consolidarea capacităților actorilor naționali în monitorizarea, raportarea, prevenirea și combaterea torturii, în special împotriva femeilor și bărbaților cu dizabilități psihosociale și intelectuale în instituțiile de îngrijire medicală.

În Moldova, investigarea acuzațiilor de tortură ţine de competența exclusivă a procurorilor. Deși metodologia și recomandările pentru procurori privind investigarea torturii sunt în vigoare și utilizate, acestea nu acoperă investigarea acuzațiilor de tortură în instituțiile de îngrijire medicală și în mod special în spitalele de psihiatrie. După o serie de consultări, a fost identificată necesitatea unui set de recomandări suplimentare privind investigarea torturii în instituțiile de sănătate mintală.

Astfel, rezultatele consultărilor sunt reflectate într-un Ghid privind investigarea torturii și a relelor tratamente în instituțiile de îngrijire a sănătății mintale, elaborat de o echipă de experți locali și internaționali. Publicația cuprinde cele mai bune practici internaționale, inclusiv standardele drepturilor omului, problemele medicale, precum și chestiuni privind dizabilitățile.

“La această etapă, existența Ghidului reprezintă un progres important în consolidarea capacităților naționale în desfășurarea investigațiilor în acest domeniu. Acest produs va constitui un suport metodologic de înaltă calitate pentru procurori și, fără îndoială, va crește calitatea anchetelor și le va aduce în conformitate cu standardele internaționale", a declarat Ion Caracuian, șef al secției Antitortură a Procuraturii Generale.

Publicația este destinată spre facilitarea activității a peste 70 de procurori specializați și a Secției Combaterea Torturii a Procuraturii Generale a Republica Moldova.

Informaţie de contact

Pentru informații suplimentare, contactați pe Natalia Voronova, Manager de proiect, PNUD Moldova, tel. +373 (22) 245079, natalia.voronova@undp.org.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă