Profesori din mai multe şcoli au fost instruiţi de CJI în domeniul educației mediaticeUn grup din 16 profesori din diverse localități ale R. Moldova au participat, în zilele de 27-28 februarie, la un program de instruire în domeniul educației mediatice cu genericul:”Produsul mediatic: între adevăr și manipulare”, organizat la Chişinău de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI).

Agenda evenimentului a inclus aspecte teoretice şi practice ale mass-media, cu referire la  funcțiile de informare și formare a opiniei publice, precum şi la deosebirile dintre materialele informative şi cele de opinie. Facilitatorii programului, Nadine Gogu, directoarea executivă a CJI, șiPetru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente (API), au prezentat participanților diferite elemente și tehnici de manipulare, în baza unor exemple din presa națională și internațională.

Profesorii, reprezentanţi ai 15 licee și gimnazii din ţară, au aflat lucruri mai puţin cunoscute şi despre normele deontologice pe care trebuie să le respecte jurnaliștii. Pentru a înțelege mai bine aceste noțiuni, ei au fost implicaţi în discuții interactive și în diverse activități practice, cum ar fi analiza unor materiale apărute în presă cu scopul de a depista elementele manipulatorii şi a distinge între materialele scrise cu bună intenţie şi cele defectuoase din punct de vedere jurnalistic. Un moment important al întâlnirii a constat în elaborarea unor proiecte de lecții de educație mediatică, ce vor servi drept material didactic pentru profesori în organizarea pe viitor a unor evenimente similare în instituțiile lor de învățământ.

În final, beneficiarii programului s-au arătat interesați de subiectele discutate și au menționat că cele învățate le vor fi de mare folos în activitatea profesională, pentru a-i încuraja şi pe elevi să se informeze corect din mass-media.

Tatiana Soltan, directoarea Liceului Teoretic din Puhoi, ne-a relatat că informaţia pe care a acumulat-o în cadrul întâlnirii, şi anume -  criteriile de relevanță ale unei știri, deosebirile dintre un articol informativ și un material de opinie - o va ajuta să citească mai atent presa, să-și consolideze abilitățile de a analiza critic, pe care le va transmite atât colegilor, cât și elevilor.

Tatiana Chiruță, profesoară de limba și literatura română la Liceul ”Petre Ștefănucă” din Ialoveni, consideră că în fiecare instituție școlară, în special, în licee ar trebui să existe cursuri opționale de educație mediatică pentru a pregăti elevii să se informeze corect şi să nu fie manipulaţi din punct de vedere informațional.

CJI amintește că, în cadrul aceluiași proiect, a organizat o serie de lecții mediatice la care au participat peste 500 de elevi și studenți din diferite localități ale R. Moldova.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului "Promovarea  educaţiei mediatice în rândurile cetăţenilor" ("Promoting media literacy among Moldovan citizens"), implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent, în perioada martie 2014 – aprilie 2015, cu susţinerea financiară aAmbasadei Statelor Unite ale Americii  în Moldova