O nouă întîlnire la Bruxelles a membrilor campaniei europene "Opening Doors"

image002

Un nou raport evaluează modul în care sunt utilizate fondurile UE pentru copii  instituționalizați

Campania „Deschidem ușile pentru copiii Europei” a lansat astăzi un nou raport de evaluare a modului în care statele membre ale Uniunii Europene au folosit  Fondurile Europene pentru Structură și Investiții (FESI) pentru a cataliza reformele din sistemele de protecția a copilului, axate pe consolidarea familiilor și finalizarea îngrijirii instituționale. Raportul evaluează Acordurile de Parteneriat și Programele Operaționale și măsura în care au fost onorate principiul parteneriatului și condiția ex-ante în opt state membre.

Bruxelles, 24 februarie 2015

Campania „Deschidem ușile pentru copii Europei” are plăcerea de a lansa un nou raport, bazat pe consultările care au avut loc împreună cu opt organizații a societății civile (coordonatori naționali a „Ușilor Deschise”), care implementează campania la nivelul următoarelor state membre: Bulgaria, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și România.

Rezultatele semnalează o tendință încurajatoare. Dezinstituționalizare (DI) rămâne o prioritate pentru investiții și este menționată în mod explicit în Acordurile de Parteneriat (AP) și Programele Operaționale (PO) din cele opt țări chestionate, cu excepția Greciei.

Cu toate acestea, doar doi coordonatori naționali ai „Ușilor Deschise” (din Bulgaria și România) s-au declarat pe deplin mulțumiți de nivelul de atenție acordat dezinstituționalizării în AP și PO. Cât privește celelalte șase țări, au existat îngrijorări vizavi de abordarea limitată a dezinstituționalizării  în documente. În opinia respondenților sondajului, condiționalitatea ex-ante, care încurajează investițiile în reformele de dezinstituționalizare, a fost în linii mari respectată până acum. Cu toate acestea, în Polonia, coordonatorul național a evaluat formularea legislației ca fiind unul ambiguu și care lasă posibilitatea de a investi în formele de îngrijire instituțională.

Raportul solicită Comisiei Europene să adopte o poziție politică din inițiativa proprie pentru a crește nivelul de conștientizare și implicare a statelor membre în reformele DI. Mai exact, se face un apel către Comisie ca aceasta să evidențieze modul în care tranziția de la îngrijirea de tip familial spre una de nivel comunitar contribuie la o mai bună utilizare a banilor publici, pe termen lung.

„Dezinstituționalizarea este, de fapt, la baza construirii unei societăți mai incluzive și mai optimiste. Sfârșitul îngrijirii instituționale trebuie să fie o parte esențială a acestui peisaj. Uniunea Europeană a făcut un angajament important pentru a privilegia tranziția de la îngrijirea instituțională la cea la nivelul comunității. Acum este momentul pentru a pune acest angajament în practică”, declară Dr. Delia Pop, Director de Programe la Hope and Homes for Children.

 „Trecerea de la instituționalizarea copiilor la un sistem care se bazează pe serviciile la nivel comunitar și îngrijirea de tip familial are nevoie de investiții pe termen lung. O astfel de tranziție este o prioritate de investiții explicită a fondurilor structurale și de investiții ale UE, dar în același timp este adaptată standardelor internaționale, cum ar fi „Orientările ONU privind îngrijirea alternativă”, afirmă Jana Hainsworth, Secretar General Eurochild.

Există un pericol global, deoarece climatul actual de austeritate descurajează investițiile publice în închiderea sistemelor de îngrijire instituțională. Pentru doi coordonatori naționali, bugetul ESIF alocat pentru DI era încă neclar în momentul în care au avut loc consultările (este vorba de Ungaria și Lituania), în timp ce coordonatorul național din Polonia a considerat că bugetul alocat a fost insuficient. În Grecia nu există buget specific alocat pentru DI.

Probabil  nu este doar o coincidență faptul că Grecia este țara în care există cele mai multe preocupări cu privire la reformele DI. Coordonatorul național din această țară a raportat o lipsă totală de colaborare cu OSC și nici o atenție acordată documentelor relevante. Mai mult, nu a fost alocat un buget pentru DI, din cauza accentului pus pe austeritate.

Banii UE sunt o sursă ideală pentru a sprijini astfel de costuri de tranziție, deoarece după finalizarea DI, povara cheltuielilor publice poate fi egală sau chiar mai mică decât costul de funcționare a unui sistem instituțional, cu rezultate mult mai bune pentru copii și familii.

Despre campania „Deschidem ușile pentru copii Europei”

Campania urmărește să îmbunătățească calitatea vieții copiilor și tinerilor cu riscul de a intra sau ieși din sistemul instituționalizat din Europa prin promovarea  dezinstituționalizării (DI) – tranziția de la îngrijirea instituționalizată la cea pe bază de familie. Prin susținerea coordonată la nivel național și european, ne propunem să susținem reformele care să prevină separarea copiilor de familiile lor și care vor oferi alternative de înaltă calitate. Campania este susținută de „Eurochild” și „Hope and Homes for Children”.

Coordonatorii Naționali ai Campaniei „Ușilor Deschise”

Coordonatorii naționali sunt organizații ale societății civile care implementează campania la nivel național. Sondajul a fost adresat coordonatorilor naționali din Uniunea Europeană: Bulgaria -„Rețeaua Națională pentru Copii”, Estonia – „Igale Lapsele Pere”, Grecia – „Roots Research Centre, Ungaria – „Asociația Familie, Copii și Tineret”, Letonia – SOS Children’s Villages, Lituania – „SOS Children’s Villages”, Poland – „Our Home Association”, Romania – „Hope and Homes for Children”.

Campania este desfășurată, de asemenea, în patru țări din afara UE: Bosnia-Herțegovina, Serbia, Moldova și Ucraina. Întrucât aceste țări nu sunt beneficiare ale fondurilor FESI, consultarea pentru acest studiu nu a fost efectuată împreună cu coordonatorii naționali din aceste țări. Cu toate acestea, pot fi învățate lecții importante pentru IPA (Instrumentul pentru Pre-Aderare) și IEV (Instrumentul European de Vecinătate).

Informații de contact: Eurochild Communications and Campaigns Officer, federico.lanzo@eurochild.org

Links Website: www.openingdoors.eu

Cooordonatori naționali ai campaniei demarcate și promovate în Moldova, AO CCF Moldova

Contacte: contact@ccfmoldova.org, tati_moca@yahoo.com


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă