Institutul de Reforme Penale va contribui la consolidarea capacităţii avocaţilor în acordarea asistenţei juridice victimelor torturii, bărbați și femei cu dizabilităţi mentale

În toată lumea, persoanele cu dizabilități sunt subiect al maltratărilor în spitalele psihiatrice, orfelinate și alte instituții. Aceasta se datorează în mare parte neglijenței sau a lipsei unei îngrijiri corespunzătoare. În unele circumstanțe, durerea este consecință directă a practicilor de tratament, a cărui scop statuat este de a oferi tratament, îngrijire și protecție. În unele circumstanțe aceasta se ridică la nivelul de tortură. Ținând cont de vulnerabilitatea persoanelor cu dizabilități mentale, statul garantează asistența juridică a unui avocat în cazul când acesta intră în contact cu justiția. Aceasta este cazul asistenței juridice garantate de stat prestate obligator în condițiile Legii. În acest sens, în cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat, cu scopul de a asigura o calitate serviciilor de asistență juridică prestate persoanelor cu dizabilități mintale, a fost instituită și o listă specializată a avocaților. Totodată, în vederea atingerii unei schimbări la nivel de lege, practică sau societate privind deficiențele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități mentale, se impune necesitatea de a se iniția un set de acțiuni în baza unor cazuri-pilot. Pe această cale, se ivește necesitatea de a da startul în premieră a activităților de litigare strategică efectuate de către avocații care acordă asistență juridică garantată de stat persoanelor cu dizabilități mentale.

La data de 1 noiembrie 2014 a demarat proiectul Consolidarea capacităţii avocaţilor în acordarea asistenţei juridice victimelor torturii, bărbați și femei cu dizabilităţi mentale“. Proiect ce va fi implementat de Institutul de Reforme Penale (IRP) împreună cu partenerii de proiect Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), Biroul Asociat de Avocați „Avocații Publici”.

În acest sens, Institutul de Reforme Penale și-a propus ca scop de a contribui la prevenirea și combaterea torturii și relelor tratamente în Republica Moldova, față de femei și bărbați cu dizabilităţi mentale. În special, prin consolidarea capacităţii avocaţilor în acordarea asistenţei juridice victimelor torturii, femei și bărbați cu dizabilităţi mentale, prin elaborarea recomandărilor metodice privind asistența juridică în acest sens. De asemenea, un obiectiv este sensibilizarea practicii aplicate de către instituțiile de stat,avocați, ONG-uri în baza a 4 cazuri-pilot cu privire la deficiențele cu care se confruntă femeile și bărbații cu dizabilități mentale, victime ale torturii, în vederea atingerii unor schimbări la nivel de legislație, practică sau societate.

 Astfel, ca în rezultatul proiectului comunitatea avocaților din Republica Moldova să fie dotați cu recomandări de instrumente ce urmează a fi folosite în asistența juridică a victimelor torturii, femei și bărbați cu dizabilităţi mentale, la fel ca și Organizațiile Societății Civile și Institutii de Stat ce vor fi sensibilizate/aclimatizate cu  rezultatele celor 4 cauze strategice, în special cu deficiențele, impedimentele întîlnite și succesele obținute în aceste cauze, în vederea atingerii unor schimbări la nivel de legislație, practică sau societate.

Activitățile proiectului vor fi realizate în perioada noiembrie 2014 – noiembrie 2015, și face parte din cadrul proiectul “Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură”, program finanțat de către Uniunea Europeană (UE), co-finanțat și implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).